Technische uitzendmarkt en de bouw eind 2017

Aan het einde van 2017 blijkt dat er nog steeds een groot tekort is aan technisch personeel op de arbeidsmarkt. De bouwsector heeft te maken met een tekort aan timmermannen, elektromonteurs en installatiemonteurs. Ook in andere beroepen in de bouw is er sprake van een tekort aan technische krachten. Geen wonder dat er in de bouw veel vacatures open staan. De woningbouw trekt aan en dat zorgt er voor dat bouwbedrijven het drukker krijgen toch dreigt er echter een tijdelijke dip aan te komen. In verschillende regio’s in Nederland komt namelijk maar moeizaam bouwgrond vrij van gemeenten. Dit kan vertraging opleveren voor de woningmarkt. In veel regio’s is er namelijk al sprake van meer vraag naar woningen dan aanbod. Kortom een tekort aan woningen betekent op den duur meer werk voor bouwbedrijven en meer werk voor uitzendpersoneel van technische uitzendbureaus.

Graadmeter voor de economie
Uitzendbureaus worden regelmatig de graadmeter genoemd voor de economie. Deze uitdrukking is ontstaan omdat uitzendbureaus in de praktijk al vrij snel merken wanneer het beter gaat met de economie. Als er namelijk een opleving ontstaat in de economie dan krijgen uitzendbureaus meestal meer vacatures en aanvragen van hun opdrachtgevers. Veel bedrijven vangen namelijk tijdelijk pieken in de productie en de bouw op met flexibele krachten zoals uitzendkrachten en detacheringspersoneel.

Uitzendbureaus en de bouw
Toch is het te kort door de bocht om uitzendbureaus de graadmeter te noemen voor de economie. Het blijkt dat veel sectoren te gespecialiseerd zijn om direct gekoppeld te zijn aan de economie. Denk hierbij aan de overheid, de zorg en andere sectoren. In het geval van de technische uitzendbureaus en uitzendondernemingen die bouwpersoneel leveren is er veel meer sprake van een sectorgerichte opleving. Als het goed gaat met de bouw gaat het goed met uitzendbureaus die bouwpersoneel leveren voor de vacatures van bouwbedrijven.

Uitzendbureaus in de techniek
Dat zelfde geldt eigenlijk ook voor uitzendbureaus in de techniek. Deze intermediair zijn meestal net als bouwuitzendbureaus ook in bezit van een VCU certificaat waardoor ze aan VCA gecertificeerde bedrijven personeel kunnen en mogen leveren. De intercedenten zijn dan in het bezit van een VIL VCU certificaat die tien jaar geldig is en bovendien persoonsgebonden is. Deze technische uitzendbureaus zijn over het algemeen gespecialiseerd in de techniek en soms ook nog gespecialiseerd in een bepaalde deeltechniek zoals werktuigbouw of offshore techniek. Dat maakt dat deze uitzendondernemingen voor bepaalde opdrachtgevers extra interessant zijn om mee samen te werken in de zoektocht naar geschikt (flexibel) personeel.

Specialistische uitzendbureaus eind 2017
Het blijkt echter ook een VCU uitzendbureau lastig te zijn om aan het einde van 2017 nog geschikte vakkrachten te vinden. Veel technische uitzendbureaus zetten de vacatures van hun opdrachtgevers uit op verschillende jobboards en bovendien op hun eigen website. Het blijkt echter dat er weinig sollicitanten op reageren. Daarom moeten uitzendondernemingen net als voor de economische crisis actief kandidaten benaderen waardoor ze in feite als een soort headhunters opereren op de arbeidsmarkt. De meeste uitzendbureaus kunnen deze vertaalslag wel maken. Toch is ook de headhuntersmanier niet altijd effectief in de techniek. Dat komt omdat in de techniek vaak loyale arbeidskrachten werkzaam zijn die niet zomaar overstappen op een andere werkgever voor een beter aanbod. Dat zorgt er voor dat uitzendbureaus een andere aanpak moeten ondernemen. Zou moet er meer geinvesteerd worden in bbl trajecten en andere vormen van scholing. Zo worden minder gekwalificeerde uitzendkrachten alsnog klaar gemaakt voor een baan in de techniek. Dit vereist omscholing en bijscholing. Een VCU uitzendbureau met goede contacten met scholen en andere opleidingsinstituten kan dan als een specialist opleidingen aanbieden aan haar uitzendkrachten. Zo wordt het tekort aan technisch personeel niet alleen op de korte termijn maar ook op de lange termijn opgelost.