Ontwikkelingen in de technische uitzendmarkt begin 2017

Aan het begin van 2017 kan men duidelijk zien dat dit jaar weer geheel anders zal verlopen dan 2016. De drukte in de bouwsector neemt toe en er is nog steeds een aanzienlijke vraag naar bouwpersoneel. Dit blijkt uit het grote aantal vacatures in de bouw. De uitzendmarkt speelt hier op in en werft zoveel mogelijk geschikte, beschikbare, werkzoekenden met een bouwachtergrond. Op vacaturebanken worden veel kandidaten met een achtergrond in de bouw, elektrotechniek of installatietechniek platgebeld door uitzendbureaus. Vaak kunnen deze krachten indien ze beschikbaar zijn al spoedig aan de slag via een uitzendbureau bij een inlenend bedrijf.

Vacature aanbod in de bouw
Uitzendkrachten hebben in de bouw weer volop keuze omdat het vacatureaanbod breed is. Dat wil echter nog niet zeggen dat elke technische uitzendkracht op de juiste arbeidsplaats tewerk wordt gesteld. Veel uitzendbureaus zijn met name gericht op het behalen van omzet en marge. Daarom stellen ze dikwijls hun uitzendkrachten voor aan bedrijven die bereid zijn om de hoogste tarieven te betalen. Dit is echter heel kortzichtig. Uitzendkrachten die eenmaal een uitzendbaan hebben gekregen via een uitzendbureau zullen nog steeds worden benaderd door andere uitzendbureaus. Uiteindelijk zal een uitzendkracht datgene kiezen dat het beste bij hem of haar past, het beste verdient of het meeste uitdaging biedt.

Luisteren naar uitzendkrachten
Voor uitzendbureaus wordt het daarom steeds belangrijker om naar uitzendkrachten te luisteren. Dit lijkt logisch maar veel uitzendbureaus luisteren meer naar hun klanten dan naar hun uitzendkrachten. De klanten betalen immers het uitzendbureau en men heeft bij deze intermediairs vaak het motto “de klant is koning”. Echter technische uitzendkrachten met een bouwachtergrond of met een achtergrond in de werktuigbouwkunde worden steeds schaarser. Uitzendondernemingen moeten meer hun best doen om deze ervaren krachten te vinden. Het vinden en in contact treden met technische uitzendkrachten is slechts een aspect.

Contact met uitzendkrachten
Na dit contact moet namelijk duidelijk worden gemaakt aan de uitzendkracht waarom juist dit uitzendbureau het beste een geschikte baan kan vinden voor de kandidaat. De kandidaten in de techniek worden immers platgebeld door uitzendbureaus. Een uitzendbureau moet daarom goed weten wat ze aan de uitzendkrachten kunnen bieden. Dit is in eerste instantie een passende vacature. Een persoonlijk contact en het verstrekken van gereedschap en werkkleding wordt ook vaak op prijs gesteld door uitzendkrachten.

Beloning van uitzendkrachten
Vanwege de inlenersbeloning wordt het voor bedrijven duidelijker wat uitzendkrachten verdienen en dus ook wat een uitzendbureau verdient op een uitzendkracht. Ook voor uitzendkrachten wordt het salaris helder in kaart gebracht omdat het salaris overeenkomt met het salaris van de cao van de inlener. Dikwijls verdienen uitzendkrachten meer salaris dan het personeel dat rechtstreeks voor een bedrijf werkzaam is. Ook is de reiskostenvergoeding in de praktijk meestal minimaal gelijk aan dat van de inlener. Uitzendkrachten hebben het vaak niet slecht bij een uitzendbureau. Soms hebben uitzendkrachten het zo goed bij een uitzendonderneming dat ze niet eens overgenomen willen worden door een inlenende partij. Zij prefereren uitzendwerk boven werk op basis van een contract bij een bedrijf. Toch denken veel vakbonden en de overheid dat elke uitzendkracht liever op contractbasis werkt bij een bedrijf.

Wet werk en zekerheid
De Wet werk en zekerheid heeft het afgelopen jaar duidelijk aangetoond dat de overheid nog steeds in staat is om wetten in te voeren die in de praktijk precies het tegenoverstelde bewerkstelligen dan wat men had gehoopt met de wet te bereiken. De wet werk en zekerheid zal daarom waarschijnlijk tijdens de volgende kabinetsperiode compleet van de kaart worden geveegd, tenminste als een nieuw kabinet verstandig is. Nu kunnen veel laagopgeleide Nederlanders slechts twee jaar op tijdelijke contracten werken bij een bedrijf om vervolgens minimaal een half jaar de organisatie te verlaten. De overheid hoopte met de Wet werk en zekerheid dat bedrijven na twee jaar de flexwerker een vast contract zouden bieden maar de praktijk pakt heel anders uit. Flexibel werk is flexibeler geworden en vast werk nog vaster omdat de ontslagprocedures zeker niet eenvoudiger zijn geworden in de praktijk.

Kansen voor uitzendbureaus
In Nederland zijn er nog veel kansen voor uitzendbureaus. Het geklungel van staatssecretaris Wiebes heeft het voor zzp’ers er niet duidelijker op gemaakt. Flexibel werken via uitzendbureaus lijkt een oplossing die ook door veel zzp’ers wordt aangegrepen om toch op flexibele basis te blijven werken. De komende tijd zal de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties waarschijnlijk verder op de schop gaan. Uitzendbureaus kunnen effectief in het figuurlijke gat op de arbeidsmarkt springen en hun voordeel behalen uit het geklungel van staatssecretarissen zoals Wiebes en ministers zoals Lodewijk Asscher. Het enige dat jammer is voor uitzendbureaus in deze setting is dat ze voortdurend de nieuwe wet en regelgeving zoals de Wwz moeten implementeren in hun bedrijfsvoering om aan de richtlijnen van de overheid te voldoen. Ook bij niet werkende wetten zoals de Wet werk en zekerheid moeten de uitzendbureaus toch actie blijven ondernemen. Dat houdt de wereld van uitzendbureaus dynamisch en juist die dynamiek maakt het uitzendwezen zo interessant.