GasTerra verkocht minder gas in 2016

GasTerra heeft in 2016 veel minder gas verkocht dan in het jaar 2015. GasTerra is een actieve speler op de gasmarkt, het bedrijf handelt in gas. Zo koopt en verkoopt het bedrijf gas op de gasmarkt. Doordat er minder gas werd verkocht kreeg GasTerra te maken met een terugloop van de omzet. In 2015 behaalde het bedrijf nog een omzet van 14,7 miljard euro. Dit bedrag daalde in 2015 naar 9,9 miljard euro. Dat is een forse daling in de omzet.

Deze omzetdaling houdt direct verband met het verkoopvolume van het gasbedrijf. Dit verkoopvolume kwam in 2016 uit op bijna 64 miljard kubieke meter. In 2015 kwam de totale verkoop van gas door GasTerra nog uit op ruim 70 miljard kubieke meter. Niet alleen het verkoopvolume van aardgas heeft een invloed op de omzet van GasTerra, ook de prijs van gas is heel belangrijk voor de hoogte van de omzet.

In Europa had GasTerra te maken met lagere gasprijzen. De gasprijzen zijn laag omdar er een ontzettend groot aanbod is van gas op de Europese markt. Daardoor worden de prijzen voor gas gedrukt. In de provincie Groningen werd minder aardgas geproduceerd maar dit had slechts een minimale invloed op de gemiddelde gasprijs in Europa. Het gasbedrijf wil de veiligheid van de Groningse bevolking niet in gevaar brengen en wil tegelijkertijd de gasleveringen aan de Nederlandse huishoudens garanderen.