Stroom wordt goedkoper?

Er wordt geïnvesteerd in de verbindingscapaciteit van het hoogspanningsnet tussen Nederland en Duitsland. Dit doet TenneT omdat er door deze investeringen meer stoom uit Duitsland kan worden geïmporteerd. Stroom in Duitsland is goedkoper waardoor ook Nederlandse stroomgebruikers in de toekomst goedkoper stroom kunnen inkopen. Dit effect zal pas over een paar jaar merkbaar zijn.

Nieuwe verbinding
Er wordt verwacht dat in 2016 tussen Doetinchem en Wesel een nieuwe internationale verbinding in gebruik kan worden genomen. Deze nieuwe verbindingslijn moet 2635 megawattuur (MWh) kunnen transporteren. Dit is ruim 2000 MWh meer dan een Nederlandse energiecentrale gemiddeld produceert.

Investering in bestaand netwerk
Naast de hiervoor genoemde verbinding wordt er ook geïnvesteerd in de verbinding tussen Meeden in de provincie Groningen en Dielen in Duitsland. Deze investeringen zullen binnen drie tot vijf jaar worden gedaan.  Hierdoor kan nog meer stroom uit Duitsland naar Nederland worden getransporteerd.

Nieuwe software en procedures
Naast de investeringen in de internationale verbinding wordt er ook geïnvesteerd op andere gebieden om het transport en distributie zo goed mogelijk te laten verlopen. Hiervoor zijn nieuwe procedures ontwikkeld. Daarnaast wordt er op korte termijn ook geïnvesteerd in nieuwe softwaresystemen. De aanpassing in de procedures en de optimalisering van de softwaresystemen moeten er voor zorgen dat de leveringen van stoom tussen de landen verder wordt verbeterd.

Prijsverschil
Het prijsverschil voor energie tussen Nederland en Duitsland is groot. In Duitsland betaald een consument ongeveer 40 euro per MWh. In Nederland is dit ongeveer 50 euro per MWh. Dit is een groot prijsverschil. Een Nederlander is twintig procent duurder uit voor energie. Een gevolg van de import van Duitse groene energie zorgt er wel voor dat de Nederlandse gas- en kolencentrales over een paar jaar minder zullen produceren. Volgens het economisch bureau van ABN Amro zal de energiesector hiervan de gevolgen ondervinden. Dit is niet goed voor die centrales maar wel voor het milieu.