Overheid wil aardgas duurder maken en stroom goedkoper vanaf 2019

Het kabinet wil de komende tijd aardgas duurder maken en stroom goedkoper voor consumenten en bedrijven. De komende tijd gaat daarom de energiebelasting op aardgas omhoog. De prijs loopt tot 2026 op. De prijs van aardgas is dan in totaal met 10 cent per m3 omhooggegaan ten opzichte van de huidige prijs van aardgas. In dezelfde periode worde de prijs voor elektriciteit verlaagd met 5 cent per kWh. Deze maatregelen behoren tot de afspraken die in het Klimaatakkoord zijn vastgelegd. Dit klimaatakkoord komende vrijdag gepresenteerd.

Klimaattafels
Tijdens de zogenaamde klimaattafels werd ook gesproken over een verhoging van de aardgasprijs. Tijdens die klimaattafels had men het nog over een verhoging van 20 cent per m3 aardgas. Uiteindelijk blijkt de verhoging van de aardgasprijs slechts de helft van dit voorstel te zijn. In 2020 wordt de prijs van aardgas al 4 procent hoger dan in 2019. Vanaf 2020 gaat de prijs van aardgas jaarlijks met 1 cent per m3 aardgas omhoog. De komende jaren zal de prijs voor elektriciteit in verschillende stappen worden verlaagd.

Energierekening
Uit berekeningen van de overheid komt naar voren dat de gasrekening van een gemiddeld gezin over zeven jaar ongeveer 150 euro duurder zal zijn. Daarnaast zullen gezinnen dan ook ongeveer 150 euro minder betalen voor elektriciteit. Door een grotere vrijstelling van de energiebelasting en een verlaging van de Opslag Duurzame Energie wordt de totale energierekening voor een gemiddeld gezin lager. Natuurlijk kunnen gezinnen of huishoudens zelf ook veel doen om hun energierekening te verlagen. Denk hierbij aan het isoleren van woningen, het plaatsen van zonnepanelen of andere technische aanpassingen.

Aardgasvrij
Uiteindelijk moeten alle woningen van het aardgas af dus er worden al meer warmtepompen geplaatst. Ook zijn er huizen die worden voorzien van een waterstofketel of hybrideketel zodat er minder aardgas gebruikt hoeft te worden. Daardoor gaat het aardgasverbruik omlaag of wordt er in het geheel geen gas meer in rekening gebracht bij huishoudens. Dat bespaart natuurlijk kosten op de lange termijn maar op korte termijn vereist dit investeringen.