Warmtepompinstallatie wordt goedkoper vanaf 2018

Op dit moment wordt een warmtepompinstallatie vaak genoemd als alternatief voor aardgas. Omdat een warmtepomp installatie geen aardgas verbruikt maar wel elektriciteit kan men een warmtepompinstallatie met groene stroom in werking zetten om warmte te winnen. Er zijn verschillende soorten warmtepompen. Zo zijn er hybride warmtepompen die warmte winnen uit lucht en gekoppeld zijn aan cv installaties. Deze hybride warmtepompen worden in eerste instantie aangesproken om in de warmtebehoefte te voorzien. Pas in de tweede plaats wordt de cv installatie aangesproken waardoor aardgas wordt bespaard. Een hybride warmtepomp wordt als een tussenoplossing beschouwd. Een volledige oplossing is aardwarmte oftewel geothermie. Deze oplossing kost echter veel geld. Toch zullen de prijzen voor warmtepompen in de toekomst waarschijnlijk dalen omdat er steeds meer warmtepompen worden geproduceerd en gekocht.

Warmtepompinstallatie
Bestaande woningen moeten vaak verbouwd worden voor een warmtepompinstallatie en dat brengt kosten met zich mee. De onderhandelaars aan de klimaattafel van Samsom verwachten dat de prijzen voor warmtepompen zullen dalen. Bovendien moeten lage inkomens ook de mogelijkheid krijgen om hun energievoorziening te verduurzamen. Door de inkomstenbelasting voor lagere inkomens te verlagen verwacht Samsom dat ook de mensen met minder geld een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. Eventueel zou het verhogen van de huurtoeslag of het verstrekken van bepaalde uitkeringen ook tot de mogelijkheden behoren.

Passief huis, nulwoning en balanswoning
De overheid is op dit moment druk bezig met het bedenken van oplossingen. Aan de ene kant wordt geroepen over een belastingverhoging op aardgas terwijl aan de andere kant wordt gesproken van een belastingverlaging op elektrische stroom. Bovendien zijn er ook verschillende partijen die willen dat er meer subsidie beschikbaar wordt gesteld op warmtepompen en andere systemen waarmee men zelf energie kan opwekken en winnen. Veel nieuwe woningen die op basis van een duurzaam concept zijn gebouwd kunnen in hun eigen energie voorzien. Nieuwe soorten woningen doen hun intrede op de woningmarkt. Je kunt hierbij denken aan duurzame concepten zoals een passief huis, balanswoning en nulwoning.