Shell wil voor einde 2020 dertig tot veertig procent kosten reduceren in olie en gasproductie

Tegen het einde van 2020 wil Shell in totaal 30 tot 40 procent van de kosten reduceren die het bedrijf maakt op het gebied van de productie van olie en aardgas. Door deze kostenreductie hoopt het bedrijf meer geld vrij te krijgen en zich meer te kunnen richten op de productie van duurzame energie. Dit werd maandag 21 september 2020 bekend gemaakt door bronnen aan het persbureau Reuters. Shell heeft de kostenreductie onder een project geschaard met de naam Project Reshape. De besparingen die dit project oplevert komt boven op een andere besparing die het bedrijf eerder bekend heeft gemaakt. Die besparing betrof een bedrag van 3,4 miljard euro en werd doorgevoerd in verband met de gevolgen van de coronacrisis. Net als andere bedrijven heeft ook Shell last van de coronaproblemen.

De vraag naar olie en aardgas neemt af en ook nu de economie wereldwijd weer wat begint te herstellen ontstaat er weinig verandering in de lage vraag naar fossiele brandstoffen. Verschillende grote olie- en gasbedrijven richten zich daarom op de duurzame energie oftewel windenergie en zonne-energie. Naast BP is ook Shell hier mee bezig. Voor Shell is een kostenreductie van groot belang. Als het bedrijf meer wil investeren in duurzame energie dan zijn lage kosten noodzakelijk. In de duurzame energie zijn de marges namelijk vrij beperkt. Bovendien is de duurzame energiemarkt al behoorlijk verzadigd en is er dus veel concurrentie. Er zijn al verschillende ondernemingen actief in de duurzame energievoorziening. Naast Shell en BP is ook Total van plan om zich op de duurzame energiemarkt te begeven.