NHG-grens in 2021 omhoog naar 325.000 euro

De grens om voor de Nationale Hypotheekgarantie in aanmerking te komen wordt het komende jaar verhoogd naar 325.000 euro. Dat betekent dat woningkopers een woning kunnen kopen tot dit bedrag om nog onder de NGH-garantie te kunnen vallen. Uiteraard dient dan ook aan andere NHG-voorwaarden te worden voldaan. Op dit moment ligt de NHG-grens nog op 310.000 euro. De woningprijzen stijgen echter nog in 2020. De NHG-grens stijgt met de woningprijzen mee. Daarnaast wil de NGH ook verduurzaming van woningen stimuleren. Dat uit zich onder andere in het beleid dat woningkopers 6 procent meer kunnen lenen onder de Nationale Hypotheek Garantie als ze energiebesparende maatregelen gaan treffen. Voor deze groep komt de maximale NHG-grens op 344.500 euro te liggen.

De afgelopen jaren is de grens voor een hypotheek met NHG behoorlijk gestegen. Zo lag de maximale aanschafwaarde om voor een NGH-hypotheek in aanmerking te komen in 2018 nog op 265.000 euro. De NHG-grens moet zich gelijkmatiger ontwikkelen. Daarom heeft de NGH in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Financiën een nieuwe methode ontwikkeld om de NHG-grens vast te stellen. In het verleden werd deze grens bepaald op basis van gemiddelde koopsommen in de afgelopen drie maanden. De nieuwe berekening van de NHG-grens is gebaseerd op de gemiddelde koopsommen over een periode van 39 maanden. Dat is een periode van ruim drie jaar tijd. Het getal wat hieruit naar voren komt wordt vermeerderd met een correctiefactor. Deze correctiefactor moet er voor zorgen dat de NHG-grens aansluit bij de gemiddelde huizenprijs in het desbetreffende jaar.