Energietransitie is voor Shell beperkt risico voor eigen investeringen vanaf 2018

De energietransitie die wereldwijd langzaam maar zeker in beweging wordt gezet zorgt er voor dat bepaalde bedrijven veranderingen moeten doorvoeren in hun bedrijfsvoering. Met name bedrijven die actief zijn in de olie- en gassector of in andere fossiele brandstoffen zullen de gevolgen van de energietransitie gaan merken. De vraag naar fossiele brandstoffen zal door de energietransitie afnemen. Ook Shell zal hiervan het effect merken. Dit bedrijf ziet in de energietransitie de komende tijd een beperkt risico voor de eigen investeringen.

Rapport van Shell
Dit bericht werd donderdag 12 april 2018 bekend gemaakt door het Nederlands-Britse olie- en gasbedrijf Shell. Het bedrijf heeft een rapport gepubliceerd over de gevolgen van de energietransitie. De overgang naar schonere brandstoffen zorgt er voor dat de prijs van olie- en aardgas omlaag gaat. In 2030 zou ongeveer 80 procent van de huidige olie- en gasreserves van het bedrijf zijn opgepompt. Tot die tijd worden er waarschijnlijk verschillende nieuwe olievelden en gasvelden aangeboord worden door het bedrijf. Shell zou echter tot 2030 prima bestand zijn tegen eventuele aanhoudende lage olie- en gasprijzen.

Focus op energietransitie
Shell wil meer investeren in andere activiteiten dan het winnen van fossiele grondstoffen. In plaats daarvan wordt de verduurzaming van de energievoorziening belangrijker. Shell tracht een stevige positie te verkrijgen in activiteiten die belangrijker worden door de energietransitie. Daarvoor heeft het bedrijf een aantal investeringen gedaan. Zo wordt in Nederland geld geïnvesteerd in windmolenprojecten. In het Verenigd Koninkrijk wordt door Shell geld gestoken in energiedistributie aan consumenten. Naast deze projecten investeert Shell ook geld in de ontwikkeling van elektrisch rijden en het rijden op waterstof. Het is voor Shell moeilijk om beslissingen te maken voor de langere termijn. De toekomst in de energiesector is nog onzeker. Wel is duidelijk dat de energietransitie er voor zorgt dat er keuzes moeten worden gemaakt. Shell geeft aan dat het bedrijf flexibel genoeg is om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de energiesector.