SER vindt afschaffen Wwz in 2017 niet zinvol

Verschillende organisaties en politieke partijen zijn het er over eens dat de arbeidsmarkt in Nederland hervormd moet worden. De Wet werk en zekerheid ging in op 1 januari en 1 juli 2015. Op dit moment is de deze Wwz nog geen twee jaar van kracht en merkt men veel problemen op de arbeidsmarkt. Zo blijkt de Wet werk en zekerheid er juist voor te zorgen dat er meer mensen op flexibele basis blijven werken en dat er minder vaste contracten worden verstrekt door werkgevers.

Dat laatste is het gevolg van het feit dat het ontslagrecht onvoldoende is aanpast waardoor vaste krachten nog veel vaster verbonden zijn aan bedrijven en nog moeilijker ontslagen kunnen worden. Veel rechters keuren na de invoering van de Wwz nog maar nauwelijks een ontslag goed. Werkgevers zijn daarom huiverig om weer nieuwe vaste contracten te verstrekken. De politieke partijen zijn het er over eens dat de Wet werk en zekerheid in de huidige vorm niet functioneert. Hoe de wet moet worden aangepast is nog onduidelijk. De politieke partijen reageren hier verdeeld op.

Sociaal Economische Raad
Er zijn verschillende gesprekken gaande tussen de politieke partijen die mogelijk gezamenlijk in de nieuwe regering komen te zitten. Er zijn verschillende organisaties die invloed uitoefenen op deze gesprekken. Ook Verhulp hoogleraar arbeidsrecht en kroonlid van de SER is direct bij de gesprekken over de arbeidsmarkt betrokken. Volgens hem is het niet zinvol om de Wet werk en zekerheid helemaal af te schaffen. De wetgeving die van kracht was voor de Wet werk en zekerheid deugde volgens hem op een aantal punten ook al niet. Daarnaast heb je door het afschaffen van de Wwz een aantal jaren bedrijven voor niets laten wennen aan de nieuwe wetgeving. Tenslotte kost het invoeren van een nieuwe wet veel geld.

Momenteel wordt de Wwz nog geïmplementeerd en die fase is nog niet voorbij. Voordat de huidige Wet werk en zekerheid wordt aangepast of in het uiterste geval wordt afgeschaft moet eerst een grondig onderzoek en evaluatie worden gedaan. Tijdens deze evaluatie moet men achterhalen waarom de Wwz in de praktijk niet functioneert. Dit vraagstuk ligt momenteel ook bij de Sociaal Economische Raad (SER). Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers proberen bij de SER samen met onafhankelijke deskundigen een akkoord over de Wwz te bereiken. Op die manier probeert de SER de politiek voor te zijn in het bedenken van oplossingen voor de arbeidsmarkt.