Groot deel mkb vindt verdere digitalisering onnodig in 2017

Het lijkt er op dat de digitalisering bij mkb-bedrijven in Nederland stagneert. Deze conclusie kan getrokken worden uit de MKB Online Monitor 2017 die maandag 10 juli 2017 werd gepubliceerd. Hieruit komt naar voren dat ongeveer  45 procent van de kleine en middelgrote bedrijven denkt dat er niet of nauwelijks winst te behalen is wanneer er meer geïnvesteerd gaat worden digitalisering en online marketing. De MKB Online Monitor 2017 kwam tot stand door een onderzoek dat is uitgevoerd door Kantar TNS. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1.606 mkb-ondernemers in Nederland. De opdrachtgevers van het onderzoek zijn DTG en MKB-Nederland.

Hoewel 45 procent van de MKB-ers geen nut ziet in verdere digitalisering denkt een kleine meerderheid van 55 procent dat het noodzakelijk en nuttig is om te investeren in digitalisering. In totaal geeft de helft van de mkb bedrijven aan dat ze nog niet eens vijf procent van hun totale omzet uit hun online activiteiten hebben weten te halen. Ongeveer 76 procent van de ondernemers heeft een website daarnaast heeft 69 procent van de bedrijven een bedrijfspagina op één of meerdere websites. Verder heeft 16 procent in 2017 een webwinkel. Deze cijfers verschillen niet veel met de cijfers op dit gebied die over 2015 zijn weergegeven.