Wat is Wft?

Wft is een afkorting die wordt gebruikt voor de Wet op het financieel toezicht. Deze wet is ingevoerd per 1 januari 2007 toen zijn acht toezichtswetten vervangen door de Wft. Deze wet eist dat bedrijven in de financiële dienstverlening een Wft vergunning moeten hebben. Voorbeelden van bedrijven die een Wft vergunning moeten hebben zijn verzekeringsbedrijven, tussenpersonen, beleggingsorganisaties en banken. De doelstelling van de Wet op het financieel toezicht is het beschermen van de consument en benadrukken van de zorgplicht en de vakbekwaamheid die organisaties benodigd zijn om de consument zo goed mogelijk van dienst te zijn. Sinds 1 januari 2014 is de Wet Financieel Toezicht (WFT) aangescherpt. Nu moet iedereen die in Nederland een functie heeft waarin financieel advies gegeven wordt over een WFT-certificaat beschikken. Dit is echter een persoonsgebonden certificaat bedrijven hebben een Wft vergunning nodig.

Wft vergunning
Een financiële dienstverlener moet over voldoende deskundigheid beschikken om in aanmerking te kunnen komen voor een Wft-vergunning. Er zijn belangrijke normen waarop de financiële dienstverleners worden beoordeeld op het gebied van hun deskundigheid. Dit worden ook wel de deskundigheidsnormen genoemd. De belangrijkst norm is dat financiële dienstverleners er voor moeten zorgen dat hun personeel dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het dagelijkse beleid deskundig genoeg is om de klant zorgvuldig en vakkundig te kunnen helpen en adviseren. Ook de leidinggevenden die het financieel dienstverlenend personeel aansturen zullen over voldoende vakbekwaamheid moeten beschikken.

Verschillende soorten Wft certificaten
Er zijn verschillende soorten Wft certificaten die behaald kunnen worden door werknemers in de financiële dienstverlening. Het soort Wft certificaat is gekoppeld aan het type financiële dienstverlening dat de werknemer gaat verlenen aan zijn of haar cliënten. Dit maakt dat er een aantal speciale Wft certificaten zijn. We noemen een aantal voorbeelden op alfabetische volgorde:

  • Wft-PE Adviseur Basis
  • Wft-PE Adviseur Consumptief Krediet
  • Wft-PE Adviseur Hypothecair Krediet
  • Wft-PE Adviseur Inkomen
  • Wft-PE Adviseur Pensioen
  • Wft-PE Adviseur Schadeverzekering Particulier
  • Wft-PE Adviseur Schadeverzekering Zakelijk
  • Wft-PE Adviseur Vermogen
  • Wft-PE Adviseur Zorgverzekering

Voor de bovengenoemde Wft certificaten zal een persoon specifieke cursussen moeten volgen. In deze Wft cursus leert de cursist de relevante vaardigheden aan die van hem of haar verwacht worden in de uitoefening van zijn of haar functie.