Productiegroei in Nederlandse industrie in 2017

De Nederlandse industrie produceert opnieuw meer dan het afgelopen jaar. In de maand mei lag de gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie ongeveer 3,9 procent hoger dan in dezelfde maand een in 2016. Daarnaast is de stijging in de dagproductie hoger dan de stijging die werd gemeten in de maand april. Ruim anderhalf jaar produceert de Nederlandse industrie nu meer dan in dezelfde periode een jaar daarvoor. Dit bericht werd bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op maandag 10 juli 2017.

Machine-industrie
Vooral de productie van de machine-industrie groeide sterk. In deze productiesector nam de productie toe met 24 procent op jaarbasis. Verder groeide de productie van de transportmiddelenindustrie ook. De elektrische-apparatenindustrie had ook te maken met een toename in de productie. Ook de farmaceutische, de rubber- en kunststof-, en de chemische industrie groeiden in productie sterker dan gemiddeld. De metaalproductenindustrie groeide echter minde hard dan in mei 2026. De voedingsmiddelenindustrie had eveneens te maken met een terugloop in de productie.