Technische vacatures nemen toe voor bouwvak 2017

Vacatures in de techniek zijn niet meer weg te denken op de arbeidsmarkt in 2017. Je komt bijna overal vacatures tegen waarin gevraagd wordt om technisch personeel in de meest uiteenlopende functies. In eerste instantie zag je deze vacatures op de websites van installatiebedrijven, bouwbedrijven en metaalbedrijven maar tegenwoordig zijn de vacatures ook wijd verspreid onder technische uitzendbureaus.

Uitzendbureaus in de techniek zijn meestal VCU gecertificeerd. Dit zorgt er voor dat deze bureaus effectief de veiligheidsregels van hun opdrachtgevers toepassen bij hun werving en selectiebeleid. Er zijn echter ook niet-VCU gecertificeerde uitzendbureaus die steeds meer vacatures van opdrachtgevers uit de techniek ontvangen. Daarom kort even een uitleg waarom het belangrijk is dat een VCA gecertificeerde opdrachtgever uitzendpersoneel inleent van een VCU gecertificeerde uitzendorganisatie.

VCU uitzendbureaus
Het VCU certificaat is een belangrijk kenmerk voor professionele uitzendbureaus die personeel leveren aan VCA gecertificeerde bedrijven. Het interne personeel van VCU gecertificeerde uitzendbureaus heeft als het goed is een VIL VCU certificaat waardoor ze goed in staat zijn om de juiste kandidaat te selecteren voor een VCA gecertificeerd bedrijf. Daarbij wordt door de VIL VCU intercedent ook veel aandacht besteed aan de veiligheidsaspecten die uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie naar voren komen van hun opdrachtgever. Op die manier krijgt de opdrachtgever goed geïnstrueerde uitzendkrachten waardoor de veiligheid op de bouw en de techniek voor de uitzendkracht zelf maar ook al het andere personeel wordt bevordert. Nu de techniek steeds meer vakkrachten tekort komt loopt men de kans dat er ook minder gekwalificeerd personeel wordt aangenomen van minder ervaren uitzendbureaus die de techniek puur als lucratieve markt beschouwen.

Veiligheid voorop
Het aantal vacatures in de bouw en de techniek neemt toe. Hoewel bedrijven de eisen die aan sollicitanten worden gesteld naar beneden bijstellen is het zeer onverstandig en zelfs gevaarlijk om de veiligheidseisen minder nauwgezet na te leven tijdens de werving en selectie van potentiële uitzendkrachten. Dit houdt eenvoudigweg in dat bedrijven die VCA eisen van uitzendkrachten er zeker van moeten zijn dat VCA gecertificeerde uitzendkrachten worden verstrekt door het uitzendbureau.

Van een VCU uitzendbureau kan een opdrachtgever dat verwachten maar niet alle uitzendbureaus hechten evenveel waarde aan dit veiligheidscertificaat. Datzelfde geld voor NEN3140 en NEN1010 die veel door installateurs worden gevraagd. Heftruckcertificaten en hoogwerkercertificaten zijn ook belangrijke certificaten voor specifieke groepen werknemers en uitzendkrachten. Uitzendbureaus moeten er goed op letten dat deze certificaten door de kandidaten zijn behaald en nog geldig zijn als ze tewerk worden gesteld of worden uitgezonden bij opdrachtgevers. De veiligheid moet voorop staan niet het snel invullen van een vacature om omzet en marge te behalen.

Doorgeleidingsplicht uitzendbureau
Dit is ook het geval bij de controle op persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze beschermingsmiddelen worden in de praktijk vaak afgekort als pbm’s. De pbm’s kunnen echter per bouwproject of per bedrijf verschillend zijn omdat de risico’s uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie per bedrijf of werkplek kunnen verschillen. Uitzendkrachten moeten daarom goed worden uitgerust door zowel de opdrachtgever als het uitzendbureau. Beide betrokkenen dienen er voor te zorgen dat de uitzendkracht zo veilig mogelijk zijn of haar werkzaamheden kan uitvoeren. Het uitzendbureau heeft hierbij de zogenaamde doorgeleidingsplicht van de veiligheidsregels van het inlenende bedrijf naar de uitzendkracht toe. De inlener moet het uitzendbureau echter van de juiste informatie voorzien over de werkzaamheden en de veiligheidsaspecten die daarbij aan de orde komen.

Succesvol vacatures invullen
Bij het invullen van vacatures in de techniek en de bouw gaat het niet om kwantiteit maar om kwaliteit en veiligheid. Langdurige plaatsingen met uitzendkrachten kunnen pas ontstaan als er goed is rekening gehouden met de eisen en dus ook de veiligheidseisen van opdrachtgevers en de wensen van sollicitanten die als uitzendkracht aan de slag gaan. Dat mag duidelijk zijn maar in de praktijk wordt vaak overhaast geplaatst door uitzendbureaus met grote risico’s op de werkvloer ten gevolge. Daarom is een goede voorbereiding en een goede voorlichting van een uitzendkracht van belang. Veel uitzendkrachten zitten zelf ook in een netwerk van techneuten. Als een VCU uitzendbureau of een ander technisch uitzendbureau de regels goed naleeft en oog heeft voor de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten dan is dat een goede reclame die er voor kan zorgen dat er meer potentiële uitzendkrachten naar de organisatie worden getrokken. Daardoor worden nog meer vacatures succesvol ingevuld.