DNB: veel Nederlandse gezinnen zijn financieel kwetsbaar in 2020

Volgens De Nederlandse Bank (DNB) zijn veel gezinnen in Nederland financieel kwetsbaar. Deze gezinnen zouden bijvoorbeeld minder dan 2.000 euro aan reserves achter de hand hebben om een financiële tegenslag mee op te vangen. Het zo gaan om ongeveer 1 op de 7 gezinnen in Nederland. Met name huurders maar ook alleenstaande ouders zouden het financieel krap hebben. Ook personen die rood staan op hun betaalrekening hebben vaak nauwelijks reserves achter de hand.

Mensen die wel 2000 euro beschikbaar hebben halen dit vaak van hun eigen spaarrekening. Er zijn echter ook mensen die een beroep moeten doen op vrienden of familie als ze 2000 euro nodig hebben om een financiële tegenslag mee op te vangen. Dat zou bij 1 op de zes Nederlanders het geval zijn. Er zijn ook mensen die gebruik maken van een creditcard of bezittingen verkopen als ze extra geld nodig hebben. Ten opzichte van de financiële crisis zijn Nederlanders volgens DNB minder kwetsbaar. Toch is er nog geen reden om heel gerustgesteld te zijn.

Het gaat economisch beter met Nederland ten opzichte van de economische crisis. Desondanks zijn er nog steeds mensen in Nederland die te weinig reserves kunnen opbouwen. Er is zelfs ondanks een dalende werkloosheid nog steeds sprake van een substantiële groep Nederlanders die financieel kwetsbaar is bij onvoorziene gebeurtenissen geeft de centrale bank van Nederland aan.