Werkenden met gezinnen gaan er het meest vooruit in 2018

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft aangegeven dat mensen in Nederland niet te positieve verwachtingen moeten hebben over hun financiële situatie in 2018. Het Nibud geeft aan dat veel huishoudens in Nederland er nauwelijks op vooruit gaan. De gemiddelde koopkrachtstijging zou voor Nederlanders ongeveer op 0,5 procent uitkomen. Dit bericht werd maandag 22 januari 2018 bekend gemaakt door het Nibud op basis van eigen berekeningen. De economie trekt aan maar de koopkracht stijgt nauwelijks. Er worden wel hogere lonen uitgekeerd maar er is daarnaast ook sprake van hogere prijzen. Desondanks is het consumentenvertrouwen hoog. Dat blijkt ook uit cijfers die vandaag bekend zijn gemaakt door het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS).

Werkenden met gezinnen
Mensen die een baan hebben en een gezin gaan er gemiddeld iets op vooruit. Ten opzichte van andere groepen zouden de mensen met een baan en kinderen naast een loonstijging vaak ook te maken krijgen met een hoger kindgebonden budget. Dit heeft een positieve invloed op de koopkracht van deze groep. Vooral bij het tweede kind wordt er meer geld verstrekt door de overheid namelijk 79 euro meer ten opzichte van 2016.