Groot tekort aan technisch personeel in 2017 alsdus ADP

Er ontstaan grote tekorten aan personeel. Werkgevers in Nederland hebben onderschat hoe snel het tekort aan gekwalificeerd personeel zou oplopen nu de arbeidsmarkt blijkt aan te trekken. Meer dan de helft van de werkgevers in Nederland heeft er moeite mee om ervaren kandidaten te vinden voor de vacatures die open staan. Dit komt woensdag naar voren uit een onderzoek van salarisverwerker ADP, adviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij.

De komende tijd verwachten veel bedrijven dat de problemen alleen maar groter worden. Ongeveer 66 procent van de bedrijven dit tijdens het onderzoek zijn ondervraagd verwacht dat er daadwerkelijk problemen zullen ontstaan op het gebied van personeelsbezetting. In het onderzoek werden meer dan duizend personeelsmanagers ondervraagd. En het blijkt dat het grootste deel van de ondervraagden dezelfde ervaring heft op het gebied van het invullen van openstaande vacatures.

Vorig jaar had nog ongeveer 36 procent van de werkgevers het moeilijk met het invullen van vacatures. In 2015 was het aantal werkgevers dat hier problemen mee had nog minder dan vijfentwintig procent.

Techniek en andere sectoren
Het al geruime tijd bekend dat vooral technische bedrijven en bedrijven in de bouw last hebben met het vinden van geschikt personeel. Elektromonteurs, installatiemonteurs, timmermannen en lassers zijn nauwelijks nog beschikbaar op de arbeidsmarkt. Ook onderhoudsmonteurs zijn schaars. De industrie merkt nu ook problemen met het invullen van vacatures en de ICT sector heeft net als de techniek al geruime tijd moeite met het invullen van openstaande posities.

Technische uitzendbureaus
Uitzendondernemingen die actief zijn in de technische sector merken dat het moeilijk is om geschikte kandidaten voor hun opdrachtgevers te vinden. Veel uitzendbureaus in de techniek en de bouw zijn VCU gecertificeerd en moeten daardoor dikwijls uitzendkrachten leveren die in bezit zijn van een Basis VCA of een VCA VOL. Zelfs aan deze eis kunnen veel uitzendbureaus niet voldoen. Veel uitzendbureaus kiezen er daarom voor om uitzendkrachten of sollicitanten zelf een VCA certificaat te laten behalen. Op die manier worden meerdere werkzoekenden potentieel geschikt gemaakt voor werkzaamheden in de techniek en bouw. Desondanks moeten deze uitzendkrachten in de praktijk vaak nog wel een vak leren. Het gebrek aan technische kennis blijft daardoor een probleem bij veel werkzoekenden op de arbeidsmarkt.