Laagopgeleide WW’er vindt vaak werk als uitzendkracht in 2017

Laagopgeleide werklozen met een WW-uitkering gaan vaker aan de slag als uitzendkracht dan werknemers met een middelbare beroepsopleiding of een hogere beroepsopleiding. Dit komt naar voren uit een rapport dat vrijdag 7 juli 2017 is gepubliceerd door het UWV. Volgens dit rapport hebben deze uitzendkrachten ook een grotere kans om weer terug te vallen in een WW uitkering.

Wat zijn laagopgeleiden
In het hiervoor genoemde rapport van het UWV wordt onder laagopgeleiden werkzoekenden verstaan die alleen een opleiding in basisonderwijs of een vmbo- of mbo-diploma op niveau 1 hebben gevolgd. Ook scholieren en studenten die meestal nog geen diploma hebben worden tot deze groep gerekend. Deze defintie van de term ‘laagopgeleide werkzoekenden’ vertekent de cijfers over de arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden. Dat heeft het UWV aangegeven bij het rapport.

Kans op werk voor laagopgeleid personeel
De meeste laagopgeleiden met een WW-uitkering vinden binnen een jaar tijd weer een betaalde baan. Dit is 63 procent van deze groep. Als men kijkt naar alle werklozen met een WW uitkering dan vindt 66 procent van deze gehele groep binnen een jaar weer betaald werk. De laagopgeleide werknemers vinden over het algemeen werk voor een kortere tijd. Dit is meestal flexwerk waar ook uitzendwerk toe behoort. Van de middelbaar en hoger opgeleiden vindt ongeveer dertig procent van de WW’ers binnen een korte tijd werk voor minimaal een jaar. Dit is bij ongeveer een kwart van de laagopgeleiden het geval.

Van de laagopgeleiden met een WW gaat ongeveer de helft aan de slag op basis van een uitzendcontract. Dit is bij hoogopgeleiden slechts 19 procent. Van de mensen die op basis van een uitzendcontract werken behoudt ongeveer vijftig procent van deze groep werk voor minimaal een jaar.

Werk in de techniek
Veel laagopgeleide werkzoekenden gaan aan de slag als uitzendkracht in een technisch bedrijf. Daarnaast zijn ook bedrijven in de transport en logistiek vaak bereid om werknemers en werkzoekenden met een lagere opleiding aan te nemen. Veder zijn er voor deze groep werkzoekenden ook vaak mogelijkheden in de agrarische sector het gaat hier dan vaak om seizoenswerk. Waardoor het uitzendwerk wegvalt als de seizoensarbeid ten einde komt.

In de administratieve branche is er minder werk voor laagopgeleiden. Dit komt omdat in de administratieve sector veel concurrentie is onder werkzoekenden. Daarnaast zijn er in die sector veel technologische ontwikkelingen waardoor het eenvoudige uitvoerende administratieve werk verdwijnt.