Afgestudeerde hbo’ers vinden snel werk in 2017

Het gaat goed met de werkgelegenheid voor afgestudeerde hbo’ers in Nederland. Deze groep doet het goed op de arbeidsmarkt. De grootste groep hbo’ers vind binnen drie maanden een baan die dikwijls ook nog op het gewenste opleidingsniveau is.

Economische crisis en nu
In de laatste drie jaren is de werkloosheid onder hbo’ers flink afgenomen in Nederland. Dit blijkt uit een nieuwe HBO-monitor van de Maastricht University. Tijdens de economische crisis in 2013 vond ongeveer 7,3 procent van de hbo’ers geen werk. In 2016 was dit percentage gedaald naar 4,6 procent van de HBO-ers.

Duale hbo opleidingen
De groep die hbo duale opleidingen volgen hebben bijna altijd werk bij het voltooien van hun opleiding. Dit komt omdat deze groep zowel werkt als leert. Dit leren gebeurd dikwijls in de avonduren. Van de duale hbo-ers had slechts 2,7 procent in 2013 geen werk. In 2016 was dit percentage gedaald tot ongeveer 1,1 procent.

Hbo afstudeerrichtingen
De grootste kans op werk hebben hbo’ers in de gezondheidszorg. Ook in het onderwijs en de kunst vinden veel hbo’ers vrij snel na het afronden van hun studie werk. De sectoren die het minder goed doen zijn de sector food, agro, economie en de sociale studies. Afgestudeerden van een hbo-opleiding in deze richting vinden minder snel een baan dan de meeste hbo-ers die een andere studierichting hebben gevolgd. Toch vindt ook deze groep nu sneller werk dan vier jaar geleden het geval was.

Vereniging Hogescholen
De Vereniging Hogescholen is optimistisch over de resultaten van het onderzoek. Volgens deze vereniging maken de resultaten duidelijk dat het niveau en de kwaliteit van het hbo-opleidingen goed aansluit op de vacatures voor hbo-ers op arbeidsmarkt. Dit zei Thom de Graaf de voorzitter van de koepelorganisatie.