Wet werk en zekerheid maakt ontslag moeilijker in 2016-2017

De Wet werk en zekerheid heeft er voor gezorgd dat het ontslaan van werknemers eerder moeilijker dan lastiger is geworden voor werkgevers. De wet moest er voor zorgen dat werkgevers juist eerder vaste contracten zouden verstrekken aan werknemers zodat het aantal flexwerkers op de arbeidsmarkt zou worden beperkt en het aantal werknemers met vaste contracten toe zou nemen. Dit is echter niet gebeurd. Veel werkgevers aarzelen om werknemers vaste contracten te verstrekken. Dat komt omdat het ontslaan van werknemers lastig is geworden.

Waarom is ontslag moeilijker door de Wwz?
Rechters moeten beslissen of een vaste werknemer ontslagen mogen worden. Echter keuren rechters na de invoering van de Wet werk en zekerheid veel minder snel een ontslag goed. Werknemers die ontslagen worden krijgen ten gevolge van de Wet werk en zekerheid veel minder ontslagvergoeding dan voor de invoering van de wet. Daardoor keuren rechters veel minder snel een ontslag goed. Werkgevers aarzelen daarom om werknemers een vast contract aan te bieden en houden de werknemers zo lang mogelijk op flexibele basis aan het werk.

Wwz en kabinetsformatie
De kabinetsformatie is een kwestie van onderhandelingen tussen een aantal grote partijen. Daarbij komt ook het onderwerp de arbeidsmarkt aan de orde. Daarvan vormt, dankzij Lodewijk Asscher, de Wet werk en zekerheid een belangrijk onderwerp voor de kabinetsformatie. Ook het daaraan verbonden ontslagrecht is een onderwerp van discussie. D66 wil het ontslagrecht versoepelen zodat werkgevers minder obstakels zien om werknemers vaste contracten te bieden. Ook CDA en GroenLinks willen veranderingen zien in de Wet werk en zekerheid. Er zijn echter verschillen tussen de partijen. Regeringspartij VVD die notabene heeft geregeerd met de PvdA wil de wet werk en zekerheid liefst helemaal afschaffen.