Ruim 40 procent van vijfde NOW periode 2021 komt bij horeca

Meer dan 40 procent van de toegekende aanvragen voor de vijfde NOW periode wordt verstrekt aan bedrijven in de horeca en catering. Dit heeft het UWV afgelopen maandag bekend gemaakt. In totaal zijn negentienduizend aanvragen toegekend voor loonkostensubsidie. Daarvan waren er meer dan 8000 aanvragen vanuit horecabedrijven ingediend.

NOW gaat naar specifieke sectoren

Het valt op dat bepaalde sectoren meer behoefte hebben aan financiële steun om in de loonkosten voor werknemers te voorzien. Naast de horeca en de catering zijn ook bedrijven in de commerciële dienstverlening en de detailhandel oververtegenwoordigd in de aanvragen voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Bovendien valt het op dat het overgrote deel van de NOW die daadwerkelijk is toegekend naar bedrijven gaat die minder dan tien werknemers in dienst hebben. In totaal zijn 118 toekende aanvragen verstrekt aan bedrijven die 250 of meer werknemers in dienst hebben. Daarnaast heeft Groot-Amsterdam als arbeidsmarktregio het grootste aandeel in het aantal NOW toekenningen. Deze regio wordt gevolgd door Rijnmond en Haaglanden.