Een vijfde van grotere bedrijven analyseert big data in 2016

Ongeveer twintig procent van de ondernemingen die meer dan tien werknemers in dienst hebben houden zich bezig met de analyse van zogenaamde big data. Dit zijn analyses van grote en ongestructureerde gegevensbestanden. Over het algemeen worden door bedrijven vooral de eigen datasets geanalyseerd. Dit zijn gegevens die door apparaten, sensoren en anders systemen worden binnengehaald en opgeslagen. Ongeveer tien procent van de bedrijven houdt zich echter ook bezig met het analyseren van gegevens buiten het bedrijf. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens die worden gevonden op internet zoals Social Media.

Vooral grote bedrijven houden zich bezig met big data-analyses. Bij kleinere bedrijven is dit minder gebruikelijk. Bedrijven met een personeelsbestand tussen de tien en twintig werknemers zijn niet heel actief bezig met het analyseren van big data. Van deze groep is ongeveer vijftien procent actief op dit gebied. Van de bedrijven met een personeelsbestand van vijfhonderd of meer werknemers houdt echter 42 procent zicht bezig met het analyseren van big data.

Niet in alle sectoren wordt veel big date geanalyseerd. Het valt vooral op dat big dat wordt verzameld en onderzocht door bedrijven in de telecomsector. Van de bedrijven in de communicatiebranche en informatiebranche analyseert ongeveer dertig procent van de bedrijf grote databestanden. Van telecombedrijven is ongeveer 44 procent hier actie mee bezig. Deze bedrijven zijn tevens actief in het analyseren van hun eigen big data. Telecombedrijven hebben meestal zelf enorme big datagegevens. Naast deze bedrijven zijn ook verzekeringsbedrijven actief in het analyseren van hun eigen grote gegevensbestanden.