Defensiepersoneel op veel meer plekken blootgesteld aan chroom-6-verf in jaren 70, 80 en 90

Chroom-6 is een bestandsdeel in sommige soorten verf die schadelijk is voor de gezondheid. Met name binnen de organisatie van Defensie is gedurende een bepaalde periode op bepaalde afdelingen gebruik gemaakt van verf met chroom 6. Een aantal jaar geleden werd duidelijk hoe schadelijk chroom 6 daadwerkelijk is geweest voor de gezondheid van defensiepersoneel. Verschillende voormalig defensiekrachten kregen last van bepaalde soorten kanker. Uit onderzoek kwam naar voren dat de legerleiding te weinig deed om het personeel te beschermen tegen de schadelijke effecten van chroom 6. Deze nalatigheid vond vooral plaats in de jaren 70 en 80. Vanaf de jaren 90 werd de situatie beter maar werd het persoon niet overal even goed beschermd. Dit komt naar voren uit een aanvullend onderzoek van het RIVM.

Grondig onderzoek naar chroom 6

Dit onderzoek is gebaseerd op informatie van 1573 (oud-)medewerkers op 229 locaties. Het onderzoek was zeer grondig en heeft zeven jaar geduurd. Een conclusie van het onderzoek is dat het werken met chroom 6 longproblemen en zelfs longkanker kan veroorzaken. De gezondheidsklachten vinden vooral plaats bij medewerkers die tijdens het werk bezig waren met het verven en schuren van materieel dat voorzien was van chroom 6. Echter blijken ook medewerkers in de buurt van deze werkzaamheden klachten te hebben ontwikkeld. Hierbij kun je denken aan logistiek medewerkers, magazijnkrachten en chauffeurs. Uiteindelijk hebben veel meer mensen gezondheidsschade opgelopen dan aanvankelijk werd gedacht en vermoed. Aan het einde van vorig jaar hadden 900 mensen zich bij Defensie gemeld voor een voorlopige schadevergoeding. Wellicht wordt het aantal mensen dat zich hiervoor gaat melden nu groter omdat meer mensen risico liepen om gezondheidsschade te krijgen vanwege blootstelling aan chroom 6.