71 Procent van het NOW-geld komt bij het mkb in 2020

Het UWV heeft bekend gemaakt dat tot juni 2020 ongeveer 71 procent van het uitgekeerde voorschotbedrag voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is verstrekt aan mkb ondernemers. Deze mkb-ondernemers zijn bedrijven die minder dan 250 personeelsleden in dienst hebben. Het bericht werd afgelopen vrijdag door het UWV bekend gemaakt.

Bedrijven met meer dan 250 werknemers in dienst hebben veel minder aanspraak gemaakt op de NOW regeling. Van hen heeft ongeveer 29 procent een voorschotbedrag vanuit de NOW ontvangen. Volgens het UWV is tot begin juni in totaal ongeveer 4,5 miljard euro verstrekt aan 123.000 werkgevers in Nederland. Deze werkgevers hebben in totaal 2,1 miljoen werknemers in dienst. Dat is relevante informatie want de NOW is in eerste instantie bedoelt om ondernemers te beschermen tegen de financiële gevolgen van corona zodat er geen werknemers ontslagen hoeven te worden. Het belangrijkste doel is het behoud van banen.

Naast de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er ook Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Deze is bedoelt voor zelfstandige ondernemers zonder personeel. Er zijn voor de Tozo in totaal 374.000 aanvragen ontvangen. In totaal zijn er door de noodmaatregelen nu dus bijna 2,5 miljoen werknemers geholpen.