Coronacrisis brengt de arbeidsmarkt niet in balans in 2020

De krapte op de arbeidsmarkt wordt niet opgelost door de coronacrisis. Er blijft een groot aanbod aan vacatures en het personeel dat beschikbaar komt vanwege de coronacrisis kan meestal niet voor de openstaande vacatures in aanmerking komen. Volgens de ABN AMRO is er sprake van een banenverlies ten gevolge van de coronacrisis. Dit banenverlies zorgt echter niet voor een einde aan de krapte op de arbeidsmarkt. Daarvoor heeft de bank een onderzoek uitgevoerd. De resultaten daarvan werden vrijdag 5 juni 2020 gepubliceerd.

Volgens het onderzoek zou de krapte op de arbeidsmarkt alleen maar verder oplopen als er door de overheid niet meer aandacht wordt besteed aan omscholing. Deze conclusie onderschrijft het feit dat vraag en aanbod ook in de coronacrisis niet naadloos aansluit op de arbeidsmarkt. Wat bedrijven zoeken in vacatures en wat ze vinden op de arbeidsmarkt past niet oftewel er is geen match. Doormiddel van omscholing zouden beschikbare werkzoekenden wellicht wel in aanmerking kunnen komen voor bepaalde vacatures.

De arbeidsmarkt moet volgens de ABN AMRO flexibeler moeten worden. bovendien kan omscholing een belangrijke oplossing vormen in combinatie met de flexibele arbeidsmarkt. Volgens de onderzoekers moet de overheid dan echter wel meer middelen inzetten dan op dit moment gebeurd. Er is volgens het onderzoek sprake van een mismatch vooral op regionaal niveau. Het aantal vacatures per werkzoekende geeft geen duidelijk beeld van de kans op werk. Er moet ook gekeken worden naar de reisafstand en de beroepsinteresse.

Er is structureel een afwijking tussen het soort werk dat werkzoekenden op basis van hun interesses en capaciteiten kunnen uitvoeren en het regionale werkaanbod. Vooral in het westen van Friesland, Zeeland, de kop van Noord-Holland en op de Waddeneilanden is dit probleem aan de orde. De coronacrisis brengt geen verandering in deze ontwikkeling.