Kwart van de Tozo aanvragen afgewezen of niet uitbetaald in mei 2020

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is door de overheid ingevoerd om zelfstandige ondernemers te beschermen tegen de financiële gevolgen van de coronacrisis voor hun inkomsten. Door de coronacrisis zijn veel ondernemers in Nederland in de problemen gekomen. Nederland kent een grote hoeveelheid aan zelfstandigen zonder personeel. Deze zzp’ers hebben tijdens een opbloeiende economie een hele goede tijd gehad maar merken nu de gevolgen van de coronacrisis extra hard. Omdat zzp’ers vaak geen vangnet hebben of op andere voorzieningen kunnen terugvallen bij het wegvallen van opdrachten/ arbeid komt deze groep in de problemen door de coronacrisis.

Tozo

De overheid heeft doormiddel van de Tozo een mogelijkheid geboden aan zzp’ers om toch een vorm van een uitkering te krijgen bij het wegvallen van arbeid. Daarvoor kunnen zzp’ers een aanvraag indienen bij gemeenten. Het indienen van de aanvraag is echter niet een garantie voor het daadwerkelijk ontvangen van geld uit de Tozo. Er moet namelijk aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden zijn steng en zorgen er voor dat sommige aanvragen worden afgewezen. Volgens BNR werd gemiddeld 1 op de 4 aanvragen van zzp’ers voor de Tozo afgewezen. BNR baseerde haar bericht op een rondgang langs een aantal kleine, middelgrote en grote gemeenten.

Miljoenen

Daarnaast kwam uit de rondgang ook naar voren dat de gemeenten de regeling uniformer vormgeven dan voorheen. Een kwart van de aanvragen zou niet worden gehonoreerd, uitbetaald of was onvolledig ingevuld. De gemeente Heerlen heeft 1.200 van de 2.630 Tozo aanvragen definitief afgekeurd. Verder zijn in de gemeente Eindhoven van de vijfhonderd aanvragen relatief de meeste afgewezen. De kosten voor de Tozo zouden behoorlijk kunnen oplopen in Nederland. Waarschijnlijk zijn de gemeenten gezamenlijk miljoenen euro’s kwijt aan de uitkeringen in het kader van de Tozo. Naar verwachting zullen de kosten oplopen tot 2 miljoen euro op dit moment.