Flexibele arbeidsmarkt onder druk tijdens coronacrisis tweede kwartaal 2020

De flexibele arbeidsmarkt in Nederland merkt de gevolgen van de coronacrisis in het tweede kwartaal van 2020. Veel bedrijven hebben afscheid genomen van flexibele arbeidskrachten omdat dit de groep werknemers is met de meest flexibele arbeidsovereenkomst. Men kan hierbij denken aan uitzendkrachten maar ook aan mensen die werken op basis van een tijdelijk contract of op oproepbasis.

Flexcontracten

Doordat er veel tijdelijke arbeidsovereenkomst en flexibele dienstverbanden worden beëindigd neemt de werkloosheid toe onder flexwerkers. Men zou kunnen zeggen dat deze ontwikkeling niet zou plaatsvinden als alle flexwerkers een vast contract hadden gekregen maar zo eenvoudig is het niet. Bedrijven hebben flexwerkers nodig. Als de economie aantrekt of krimpt zijn het de flexwerkers die meebewegen op deze golfbewegingen.

Flexibel werk

In het tweede kwartaal van 2020 is de golfbeweging neerwaarts. Dat kan veel mensen ongelukkig maken maar er is ook hoop. Als de economie namelijk aantrekt zijn het ook de flexwerkers die als eerste weer aan het werk worden geholpen. Op die manier is er ook toekomst in flexibel werk. Waarschijnlijk wordt de positie van flexwerkers op de arbeidsmarkt beter inde tweede helft van 2020. Als de arbeidsmarkt na de bouwvak weer aantrekt zal de vraag naar flexwerkers toenemen.

Belangrijk

Dan komen er meer vacatures en de meeste mensen zullen in eerste instantie op flexibele basis werken voordat ze een vast contract zullen krijgen. Vooral in een onzekere tijd is de kans op een flexcontract groot ondanks dat de overheid doormiddel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft getracht de flexibele arbeidsmarkt zoveel mogelijk aan banden te leggen. Een gezonde arbeidsmarkt kan echter niet zonder flexkrachten.