RIVM: anderhalvemetermaatschappij voor veel mensen lastig in mei 2020

Volgens het RIVM hebben veel mensen moeite met het in acht nemen van de overheidsrichtlijnen. De 1,5 afstand vormt een belangrijk onderdeel van de richtlijnen vanuit de overheid tijdens de coronacrisis. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft aan dat met name deze richtlijn moeilijk opgevolgd worden. Er werd een tweede gedragsonderzoek gehouden door het RIVM  en regionale GGD’s. De uitkomst van dit onderzoek is geheel anders dan de resultaten die werden getoond uit het vorige onderzoek.

Ten opzichte van het vorige onderzoek is er een toename van 5 procent in mensen die het heel moeilijk vind om voldoende afstand te houden. Richting de zomer zijn er veel mensen die graag activiteiten willen ondernemen. Mensen willen naar de horeca en ook op vakantie. Het thuiszitten en de overige beperkingen hebben een beklemmend effect gehad op veel mensen. Nu de maatregelen worden versoepeld ontstaat een overgangssituatie. Daar kunnen veel mensen niet goed mee omgaan blijkt uit het onderzoek.