RIVM meldt kleinste aantal nieuwe coronadoden in bijna twee maanden tijd op maandag 11 mei 2020

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijft het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en nieuw gemelde sterfgevallen laag. Op maandag 11 mei 2020 werd zelfs het kleinste aantal meldingen genoteerd in dodelijke slachtoffers en ook het kleinste aantal ziekenhuisopnames. Het aantal dodelijke slachtoffers door corona kwam die datum uit op 16 personen en er werden 36 nieuwe ziekenhuisopnames geregistreerd door het UWV.

Dit is de kleinste stijging van het dodental in bijna twee maanden tijd aldus het RIVM. Vlak voor het begin van de gedeeltelijke lockdown werd bekend gemaakt dat vijftien personen waren bezweken aan COVID-19. Dat gebeurde op 18 maart 2020. Na die datum werden verschillende maatregelen doorgevoerd die er voor moesten zorgen dat het virus niet verder verspreid zou worden. Deze maatregelen konden echter niet voorkomen dat er meer coronasterfgevallen in Nederland geregistreerd werden. Inmiddels is het aantal sterfgevallen in Nederland afgenomen. Vorige week maandag werden in Nederland bijvoorbeeld nog 26 sterfgevallen en 42 ziekenhuisopnames door het RIVM bekend gemaakt. Nu liggen de aantallen nog lager. Het is echter wel mogelijk dat de getallen niet volledig zijn.