Onvoldoende draagvlak voor tweede steunpakket overheid tijdens de coronacrisis in 2020

Het kabinet heeft na veel overleg een tweede steunpakket ontwikkeld. Dit steunpakket is er op gericht om Nederland langzaam maar zeker uit het diepe dal te trekken dat door de coronacrisis is ontstaan. Er zijn echter wel duidelijk verschillen in het tweede steunpakket ten opzichte van het eerste steunpakket. Het belangrijkste verschil is dat in het tweede steunpakket van de overheid de mogelijkheid wordt geboden om werknemers te ontslaan ondanks dat bedrijven financiële steun krijgen. Dit is meteen ook het grote struikelblok voor dit pakket.

De overheid is van mening dat bij bepaalde bedrijven het onmogelijk is om structureel banen te behouden. Hierbij wordt vooral gedacht aan bedrijven in de horeca en de toeristische sector. Door de coronacrisis hebben deze bedrijven te maken gehad met een krimp in omzet en marge. Het is vaak onmogelijk om al het personeel aan het werk te houden en door te betalen als er te weinig werk is en de kosten hoog zijn. De overheid kan deze bedrijven tijdelijk wel compenseren in de loonkosten maar strucureel is onmogelijk. Om die reden is er in het tweede steunpakket een mogelijkheid opgenomen voor bedrijven om toch personeel te ontslaan ondanks overheidsteun. De vraag is echter welke voorwaarden hieraan verbonden zijn.

Er zijn veel vragen over het tweede steunpakket. Daarnaast zijn er ook veel zorgen vanuit de vakbonden en de linkse oppositie. De overheid wil steun voor het tweede pakket aan maatregelen maar slaagde er niet in om die steun aan boord te krijgen. Er wordt nu gekeken hoe er wel voldoende steun kan worden binnengehaald voor het tweede steunpakket voor de economie. Voor het Tweede Kamerdebat volgende week denkt premier Rutte de steun te hebben binnengehaald.