OPEC bereikt akkoord over verlenging olieproductieverlaging in 2020

Het oliekartel OPEC heeft de afgelopen tijd met haar leden overleg gevoerd over de verlening van de olieproductieverlaging. Door het verlagen van de olieproductie hoopt de OPEC een betere balans te krijgen op de oliemarkt tussen vraag en aanbod. Door een systematische overproductie van aardolie ten opzichte van de vraag is in de wereld de olieprijs onderuit gegaan. De vraag naar olie daalt verder omdat er sprake is van een coronacrisis waarbij de maatregelen hebben gezorgd voor minder verbruik van fossiele brandstoffen.

De wereldeconomie is nog nauwelijks aan het herstellen en de vraag naar olie blijft laag. Om die reden is het volgens de OPEC belangrijk om de komende tijd de olieproductie niet te laten stijgen. De OPEC heeft daarom met een aantal andere olieproducerende landen een akkoord bereikt over een verlenging van de huidige productieafspraken tot eind juli. Dit bericht werd op zaterdag 6 juni 2020 bekend gemaakt door persbureau Bloomberg. De samenwerking wordt ook wel aangeduid met OPEC+. Dit is dus een samenwerking tussen de OPEC-landen en een aantal andere olieproducerende landen. Sinds de maand mei is er al sprake van een zogenaamd olieproductiequotum. Dit quotum is een totaal van 9,7 miljoen vaten olie per dag.