Overheid stel 300 miljoen euro beschikbaar voor mkb in coronacrisis 2020

Het kabinet heeft besloten om binnen korte tijd 300 miljoen euro beschikbaar te stellen om Nederlandse ondernemers te helpen die door de coronacrisis in de financiële problemen zijn terechtgekomen. Deze beslissing vormt een verruiming van krediet waar de overheid deels borg voor staat.

Borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)

Komende maandag kunnen ondernemers die vallen onder het midden en kleinbedrijf gebruik maken van de nieuwe regeling. Het midden en kleinbedrijf wordt ook wel aangeduid met mkb. De regeling draagt daarom de naam borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB). Volgens het kabinet zullen de mkb-ondernemingen in Nederland in eerste instantie gezamenlijk een bedrag van 300 miljoen euro nodig hebben om te kunnen overleven. Dat is een groot verschil met de schatting die afgelopen donderdag werd benoemd. Die schatting kwam nog uit op 20 tot 25 miljoen euro.

Lening voor ondernemers

De overheid stelt geld beschikbaar aan ondernemers maar zorgt er ook voor dat ondernemers meer kunnen lenen. Om meer zekerheid te bieden staat de overheid ook voor een hoger percentage garant voor de lening aan ondernemers. Door deze borgstelling of garantstelling kunnen banken in Nederland ook met meer vertrouwen geld beschikbaar stellen aan ondernemers die het nodig hebben om de coronatijd te overleven.