Alle lidstaten OPEC steunen verlenging productiebeperking vanaf 2017

Komende donderdag zal er in de stad Wenen een bijeenkomst plaatsvinden over de productiebeperking in de oliesector. Momenteel is er in de oliesector al een productiebeperking afgesproken tussen de OPEC en Rusland maar deze productiebeperking komt ten einde. Echter is de oliemarkt nog niet hersteld. Dat wil zeggen dat er meer aanbod van olie is dan vraag. Daardoor neemt de olievoorraad wereldwijd toe. De prijs van olie staat door deze ontwikkeling echter onder druk.

Grote olieproducerende landen zoals Rusland en leden van de OPEC merken dat hun inkomsten in de oliesector slinken. Daarom willen ze de olieproductie gaan beperken om het aanbod van olie op de oliemarkt te reduceren zodat er een betere balans komt tussen vraag en aanbod van olie. Inmiddels is bekend geworden dat alle lidstaten van oliekartel OPEC de plannen steunen om de beperking van de olieproductie met negen maanden te verlengen. Het is nog onduidelijk of Rusland ook verder wil met de productieverlaging in de oliesector. Rusland is de belangrijkste deelnemer van het huidige akkoord en zou als grote olieproducent ook met het nieuwe akkoord mee moeten gaan als men echt wat aan de overproductie in de oliesector wil gaan doen in de wereld.

Rusland is echter geen lid van de OPEC maar is wel één van de grootste olieproducerende landen van de wereld. Persbureau Bloomberg geeft aan dat de huidige productieverlaging loopt tot eind maart 2018. Vorige week zijn de OPEC en Rusland al met elkaar in overleg gegaan over een verlenging van de productieverlaging. Uit dit overleg kwam naar voren dat er nog een aantal hindernissen moesten worden genomen op dit gebied. Volgens Bloomberg zou Rusland in de nieuwe afspraken een  passage willen opnemen die de productiebeperkingen zal koppelen aan de situatie op de oliemarkt. Verder zou Rusland nog geen haast willen maken met de verlenging van de productieverlaging omdat de huidige afspraken nog van kracht zijn tot en met april 2018.