OPEC-landen hebben in oktober 2016 nog geen akkoord bereikt over verlaging olieproductie

Er zijn tot en met oktober 2016 verschillende gesprekken geweest tussen olieproducerende landen over het beperken van de productie om zo de olieprijs te verhogen. Ondanks deze gesprekken is er nog niet een definitief akkoord gesloten over het verlagen van de olieproductie. Doordat er nog geen akkoord is gesloten komt ook een voorlopige overeenkomst om de olieproductie met 2 procent te verlagen in gevaar. Uit nieuwe gesprekken tussen olieproducerende landen bleek dat Irak en Iran de olieproductie in hun eigen land niet willen beperken.

Iran wil zelfs haar olieproductie verhogen. Het land kan door de opheffing van de economische sancties sinds kort pas olie verkopen op de wereldmarkt. Daardoor ziet Iran haar kans schoon om haar marktaandeel te vergroten op de oliemarkt. Daar hoort natuurlijk geen productieverlaging bij het land wil de productie van olie blijven verhogen tot 4,2 miljoen vaten olie per dag. Dit productieniveau heeft het land eechter nog lang niet.  Per dag zal de productie nog met 400.000 vaten moeten stijgen voordat Iran op het niveau van 4,2 miljoen vaten per dag is.

Ook Irak wil haar olieproductie niet verlagen. Irak is nog steeds in een hevige strijd verwikkeld tegen IS. Daarom kan het land olie-inkomsten niet missen om de strijd tegen Islamitische Staat te bekostigen.  De grote olieproductie van de OPEC landen en overige olieproducerende landen zorgt er voor dat er wereldwijd een overaanbod van olie ontstaat. Dit zorgt voor een groter aanbod van olie ten opzichte van de vraag. De olievoorraad neemt toe waardoor de prijs van olie daalt.

De leden van oliekartel OPEC zien daardoor de waarde van hun belangrijkste exportproduct dalen. Dit heeft gevolgen voor de inkomsten van een land en dus voor de begroting. Daarom willen veel olieproducerende landen gezamenlijke afspraken maken over het verlagen van de olieproductie of het bevriezen van de olieproductie. Die afspraken worden echter concreet nog niet gemaakt.  Daardoor zal de olieprijs wel laag blijven.