Investeringsfonds Invest-NL keerde in 2020 slechts aan vier innovatieve bedrijven uit

Het investeringsfonds Invest-NL is in het leven geroepen om innovatieve bedrijven te ondersteunen om geld te bemachtigen vanuit het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Het investeringsfonds wordt geleid door oud-minister van Financiën Wouter Bos. Het investeringsfonds heeft het afgelopen jaar maar aan vier innovatieve bedrijven geld uitgekeerd. In totaal kwam het bedrag dat vanuit Invest-NL werd geïnvesteerd uit op 28 miljoen euro. Dat is aanzienlijk minder dan de 1,7 miljard euro waar men eerder rekening mee heeft gehouden. Dit komt naar voren uit een jaarverslag van het investeringsfonds.

Invest-NL

Hoewel er in verhouding tot de begroting weinig geld werd verstrekt aan innovatieve bedrijven spreekt Invest-NL toch van een goede start. De coronacrisis heeft er echter wel voor gezorgd dat bepaalde prioriteiten zijn bijgesteld. Invest-NL heeft het afgelopen jaar ook in totaal 8 marktonderzoeken uitgevoerd. Daarvan waren zes onderzoeken gekoppeld aan de transitie naar een CO2-neutrale en circulaire economie. In de eerste vijf maanden van 2021 zijn volgens Bos net zo veel financieringen afgesloten als in heel 2020. Hij geeft aan dat Invest-NL toewerkt aan groter transacties met meer risico’s maar wel met een grotere impact.