Overheid stelt 10 miljoen extra beschikbaar in 2017 voor innovatieve startups

Startups worden steeds belangrijker voor de kenniseconomie. Deze nieuwe innovatieve ondernemingen vormen een belangrijke aanvulling voor de reeds aanwezige bedrijven binnen de Nederlandse landsgrenzen. Zonder innovatie en nieuwe technologie kan Nederland haar positie in de wereldwijde kenniseconomie niet handhaven of uitbreiden. Daarom is Nederland in belangrijke mate afhankelijk van startups geworden. De overheid is bereid om meer geld te investeren in deze  innovatieve startende ondernemers.

Meer geld voor startups
Het ministerie van Economische Zaken heeft 10 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor innovatieve startende bedrijven in Nederland. Dit geld moet ten goede komen aan het omzetten van innovaties van universiteiten en andere opleidingsinstituten in nieuwe producten en diensten.  De tien miljoen euro is een pot waaruit leningen worden verstrekt aan beginnende ondernemers. Het nieuws van de extra pot werd door minister Henk Kamp van Economische Zaken bekend gemaakt tijdens een congres in Enschede.

Minister Kamp geeft aan dat een betere ondersteuning van innovatieve startups noodzakelijk is om de kenniseconomie van Nederland in de toekomst te versterken. Hij benoemt daarbij dat overheden, bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk investeringen moeten doen. Dan kunnen er extra kansen ontstaan voor het op de markt brengen van nieuwe diensten en producten.

Het ministerie van Economische Zaken heeft een aantal succesvolle projecten benoemd die door de investeringsmogelijkheden een succes werden. Een voorbeeld hiervan is Ipsum Energy dat voortgekomen is uit de Universiteit Twente. Dit bedrijf biedt een product aan dat real-time kan meten hoeveel stroom apparaten verbruiken in een woning. Dit is mogelijk zonder dat elk apparaat apart hoeft te worden voorzien van een meetkastje. Dit is slechts een voorbeeld van een succes. Er zijn echter veel meer bedrijven die innovatieve producten ontwerpen en produceren zowel in de software, werktuigbouwkunde, elektronica en mechatronica. Ook in de bouwsector en de duurzame energie worden regelmatig oplossingen gevonden om duurzamer en energiezuiniger te bouwen en te wonen.