Aantal startups in Nederland in 2016 boven niveau van voor de crisis

Het aantal startups in Nederland neemt toe. Inmiddels ligt het aantal bedrijven dat bestempeld kan worden als startup boven het niveau van voor de economische crisis. Nederland behoort echter to een van de weinige OESO-landen waar dit het geval is. Naast Nederland behoren ook de landen Canada, Frankrijk, Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk tot de landen die meer startups telden aan het eind van 2015 en het begin van 2016 dan voor de economische crisis.

In deze landen is duidelijk een toename merkbaar in het aantal nieuwe ondernemingen. Op woensdag 28 september 2016 heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hierover een rapport gepubliceerd. Hoewel een aantal landen duidelijk een stijging laten zien in het aantal startups blijft bij de meeste OESO-landen het aantal startups achter ten opzichte van het aantal startups negen jaar geleden.

In België, Finland, Duitsland, IJsland, Italië en Spanje ligt het aantal startups zelfs tussen de 20 en 50 procent onder de niveaus van voor de economische crisis. Desondanks is in veel landen wel een positieve trend merkbaar in het aantal startups. Helaas valt Nederland ook op door het aantal bedrijven dat haar deuren sluit. Dit aantal ligt in Nederland hoger dan voor de crisis. In veel andere OESO-landen blijft het aantal bedrijven dat er mee stopt onder het niveau van voor de economische crisis. Alleen in Finland is dezelfde tendens binnen de OESO-landen merkbaar.