75 Procent Brabantse chemische bedrijven had veiligheid niet op orde in 2015 en 2016

Uit een aantal inspectierapporten die Omroep Brabant in handen heeft blijkt dat verschillende chemiebedrijven hun veiligheid niet op orde hebben in de provincie Brabant. In totaal is bij vijfenzeventig procent van de onderzochte chemische bedrijven minstens één overtreding geconstateerd. De tekortkomingen zijn divers zoals het ontbreken van ee  goed werkend brandveiligheidssysteem of ondeugdelijke vluchtplannen of evacuatieplannen voor het geval er een brand of andere calamiteit uitbreekt.

De meeste tekortkomingen vielen mee, er waren echter een paar serieuze uitzonderingen. Drie bedrijven die werden onderzocht moesten tijdens een inspectie compleet worden stilgelegd vanwege ernstige veiligheidsrisico’s. Deze bedrijven moesten direct actie ondernemen om de veiligheid binnen het bedrijf te verbeteren. Dit staat in de rapporten die de omroep in handen heeft. De rapporten gaan over de jaren 2015 en 2016.

Het kan behoorlijk gevaarlijk worden als bedrijven de veiligheidsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften niet na leven. Zo ging het in 2011 bij het bedrijf  Chemie-Pack in Moerdijk verkeerd toen gevaarlijke stoffen onbeveiligd waren opgeslagen op een binnenterrein van het chemische bedrijf. Doordat er brand uitbrak op dit terrein gingen veel chemische stoffen in vlammen op met tientallen miljoenen euro’s schade tot gevolg. De verbranding van de chemische stoffen veroorzaakte gezondheidsklachten bij omwonenden van het chemische bedrijf. Daarnaast werden mensen ook ongerust en voelden ze zich minder veilig nu ze hadden gezien wat voor gevolgen een brand bij een chemisch bedrijf kan hebben voor de omgeving en het milieu. In een hoger beroep bij de rechtbank werd de top van het bedrijf in 2016 door de rechter veroordeeld.