Metaalsector wenst geen strenger energieakkoord in 2017

De Federatie Werkgeversorganisatie Techniek (FME) is de brancheorganisatie voor de Nederlandse metaalsector en technologiesector. Deze federatie heeft bekend gemaakt dat ze geen voorstanders is van een strenger energie-akkoord. De FME voorzitter Ineke Dezentjé Hamming heeft dit in een interview met De Telegraaf aangegeven. Ze heeft benoemd dat de FME voorstander is van de huidige regelingen maar dat ze geen voorstander is van onverwachte nieuwe maatregelen.

Er moet volgens de voorzitter van FME geen zogenaamd “zwabberbeleid” komen. De huidige koers is prima en er moet niets worden verandert aan deze koers van het huidige energieakkoord. Momenteel is in het Energieakkoord vastgelegd dat het energieverbruik in de industrie met tenminste 9 petajoule zal worden verlaagd de komende jaren. Hierbij wordt door Dezentjé Hamming onder andere verwezen naar de plannen van Tata Steel.

Tata Steel is een staalproducent met vestigingen in Nederland. Deze heeft een nieuwe technologie ontwikkeld die er voor zorgt dat er 20 procent minder CO2 vrijkomt bij het productieproces. De FME geeft aan dat deze Nederlandse vestiging van Tata Steel niet  “weggepest”  moet worden omdat men anders staal moet importeren uit China. In China komt er echter veel meer CO2 vrij tijdens de staalproductie. Daardoor schaad je zowel de Nederlandse werkgelegenheid als het milieu wanneer men in Nederland de milieueisen nog strenger gaat maken.

De FME is groot voorstander van het ontwikkelen van nieuwe technologieën die er voor zorgen dat bedrijven in haar sector milieuvriendelijker energiebewuster gaan produceren. Daarbij kan men denken aan verschillende oplossingen zoals het verbeteren van de isolatie van de gebouwen in de metaalsector en een slimmer energienet om de CO2-uitstoot in Nederland te verlagen.