Investering van 134 miljoen euro beschikbaar voor innovatie in Nederland vanaf 2016

Innovatie staat hoog op de Nederlandse agenda. Zowel de overheid als het bedrijfsleven zijn doordrongen van het belang van kennis voor de toekomst. Uiteraard zijn opleidingsinstituten en andere kennisinstellingen het hier mee eens. Innovatie is een continue proces dat nooit stil staat. Daarom is investeren in innovatie voortdurend nodig en noodzakelijk om innovatieve processen te ontwikkelen en in gang te houden. Om die reden heeft de overheid in samenwerking met het bedrijfsleven en kennisinstellingen afspraken gemaakt over een bedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor innovatieve onderzoeksprojecten. De betrokken partijen investeren gezamenlijk 134 miljoen euro. Dit geld wordt beschikbaar gesteld door zowel de overheid, het bedrijfsleven als de kennisinstellingen.

Toonaangevende innovatieve projecten
Met het geld worden tien toonaangevende projecten gefinancierd. Deze innovatieve projecten zijn gericht op innovaties in de voedingssector, energievoorziening, gezondheidszorg en de data-infrastructuur. Het gaat om een behoorlijk bedrag. De miljoenen die beschikbaar zijn gesteld moeten er voor zorgen dat Nederland haar positie op de wereldwijde kennismarkt en kenniseconomie gaat versterken. Dit hebben de ministeries van Economische Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op donderdag 9 juni 2016 beend gemaakt.

Toekomstfondskrediet
De projecten die zijn uitgekozen leveren volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken in 2016 al producten die nut hebben voor zowel onderzoekers als bedrijven. De miljoeneninvestering is echter nodig om in deze onderzoeksprojecten meer innovatieve producten en diensten te ontwikkelen voor de toekomst.  De miljoenen zijn afkomstig uit het zogenoemde Toekomstfondskrediet. Uit dit fonds worden geen bedragen geschonken aan verschillende projecten maar worden in plaats daarvan renteloze leningen verstrekt voor de verwezenlijking van de verschillende projecten. Het is de bedoeling dat de leningen in een periode van vijftien jaar weer worden terugbetaald aan het fonds. Op die moment stroomt er weer geld in het Toekomstfonds zodat er weer nieuwe projecten kunnen worden gefinancierd.

Groot succes en veel belangstelling
Als er geld renteloos beschikbaar wordt gesteld is de interesse meestal groot. Ook voor het Toekomstfondskrediet is veel interesse volgens minister Kamp. Omdat dit krediet veel ondernemers aanspreekt heeft de minister een tweede moment vastgelegd in 2016 waarop initiatiefnemers projecten kunnen aandragen voor een financiering. Voor deze tweede ronde is 20 miljoen euro beschikbaar. Dit maakte het ministerie van Economische Zaken bekend

PrintValley 2020
Er zijn verschillende projecten die een financiering hebben toegewezen gekregen. Een voorbeeld van een project dat in aanmerking komt voor een financiering uit het Toekomstfonds is het PrintValley 2020 van TNO en de Technische Universiteit Eindhoven. Dit project is gericht op innovaties in 3D printtechnologie. Tijdens dit project worden 3D printers gebruikt om onder andere protheses te vervaardigen. Ondernemers moeten met de innovatieve 3 D printers speciale medische producten maken zoals implantaten en ledematen voor patiënten.

Reactie van Technisch Werken
Innovatie ontstaat niet uit zichzelf. Mensen moeten gezamenlijk kennis bundelen om nieuwe producten te maken. daarvoor is echter niet alleen geld nodig. Men moet ook de ruimte krijgen van de overheid om nieuwe producten te ontwikkelen. Er moet een innovatief klimaat ontstaan waarin ondernemers kunnen pionieren. Kennis van bedrijven moet bovendien gedeeld worden want dan kan men vanuit een breder kennisfundament verder bouwen aan nieuwe complexere producten die nog betere oplossingen bieden voor de vraag van consumenten en bedrijven.