Experts over de woningmarkt: bijbouwen is niet alleen een oplossing in 2021

De woningprijzen zijn de afgelopen tijd steeds verder gestegen. Daarnaast is het woningaanbod ook toegenomen maar nog lang niet voldoende om aan de vraag vanuit de markt te voldoen. De woningmarkt staat onder druk. Vanuit verschillende kanten verscheen de afgelopen jaren de roep dat het bijbouwen van nieuwe woningen de oplossing zou zijn voor de krapte op de woningmarkt. Dit is natuurlijk wel een deel van de oplossing maar is niet de volledige oplossing. Er moet namelijk ook gekeken worden naar de financiering volgens experts. De financiering wordt vaak buiten beschouwing gelaten als men kijkt naar oplossingen voor de woningmarkt. Men kan echter wel meer woningen gaan bouwen maar de woningen moeten wel betaalbaar zijn. Voor veel mensen die dringend op zoek zijn naar een woning is de prijs vaak het grootste struikelblok.

Betaalbaarheid woningen

Men moet een woning namelijk wel kunnen betalen. Juist dat is het grote probleem. Met name starters hebben moeite om een betaalbare woning te vinden. Daarnaast zijn er tegenwoordig ook steeds meer gezinnen met een modaal inkomen die moeite hebben om een betaalbare woning te vinden. De betaalbaarheid is een knelpunt maar ook het aanbod op de woningmarkt. Volgens Peter Hein van Mulligen hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft echter aan dat er geen sprake is van structurele woningnood. Er zijn volgens het Kadaster het afgelopen jaar 73.000 huishoudens ontstaan terwijl er 75.000 woningen zijn bijgekomen. Overigens gaat het overigens vaak om eenspersoonshuishoudens. Er is wel een woningaanbod maar doordat bestaande woningen en nieuwbouwwoningen te duur zijn voor veel mensen vind er geen doorstroming plaats en komt de woningmarkt steeds meer op slot te zitten. Daarom is het belangrijk dat er naar totale oplossingen wordt gekeken.