Werkgevers en vakbeweging bereiken sociaal akkoord over arbeidsmarkt in 2021

De sociale partners hebben op hoofdlijnen een akkoord gesloten over een hervorming van de arbeidsmarkt en regulering van werk. Dit bericht stond afgelopen dinsdag in de media. Op woensdag 2 juni 2021 zal het akkoord tijdens een persconferentie worden toegelicht. De hervorming van de arbeidsmarkt is al jaren een belangrijk onderwerp tussen werkgevers en werknemers. Daarnaast is de overheid ook verantwoordelijk voor dit proces. Voor de overheid is het hervormen van de arbeidsmarkt echter een lastige kwestie gebleken. Daarom is de zogenaamde commissie Borstlap in het leven geroepen. Deze commissie heeft een advies uitgebracht waarin de belastingvoordelen voor zelfstandigen moeten verdwijnen en de flexibele arbeidsmarkt moet worden aangepakt. Dit advies is voor een deel meegenomen in het sociale akkoord.

Advies van de SER

Het akkoord tussen de sociale partners is opgenomen in een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER). Doordat het akkoord hierin is opgenomen zorgen de werkgevers en werknemers er voor dat het akkoord ook tijdens een formatie van een nieuw kabinet aan de orde komt. In het akkoord is onder andere opgenomen dat nulurencontracten gaan verdwijnen. Daarnaast zal uitzendwerk weer worden beperkt tot een maximale duur van drie jaar. Bovendien zouden uitzendkrachten een beter salaris moeten ontvangen voor hun werkzaamheden. Zelfstandigen zonder personeel zouden een minimum uurtarief moeten krijgen van 35 euro per uur. Deze informatie is naar voren gekomen uit een bericht van de Volkskrant.