OPEC en bondgenoten bereiken akkoord over verlaging olieproductie op 7 december 2018

De landen die behoren tot het oliekartel OPEC hebben vrijdag 7 december overleg met elkaar gevoerd. Daarbij zijn ook een aantal bondgenoten aanwezig geweest. Tijdens het gesprek werd een poging gedaan om gezamenlijk tot een akkoord te komen met betrekking tot de verlaging van de olieproductie. Inmiddels hebben bronnen rond de olievergaderingen vrijdag aangegeven dat er een akkoord zou zijn bereikt. De olieproductie zou worden beperkt met 1,2 miljoen vaten. Gezamenlijk zullen de landen van de OPEC 800.000 olievaten per dag minder gaan produceren. Vanwege de Amerikaanse sancties wordt Iran uitgezonderd van de productieverlaging.

Verschillende olieproducerende landen die niet tot de OPEC behoren, zullen de rest van de productieverlaging van 400.000 realiseren. Het gaat hierbij om zogenaamde OPEC-bondgenoten waarvan Rusland de belangrijkste is. De olieproductiebeperking wordt ingevoerd om er voor te zorgen dat de olieprijzen weer omhoog gaan. De olieprijzen zijn namelijk de afgelopen periode aanzienlijk gedaald. Vanaf oktober 2018 is de prijs van een vat Amerikaanse olie net als een vat brentolie ongeveer 30 procent naar beneden gegaan.

Nu er afspraken lijken te zijn gemaakt over een productiedaling op de oliemarkt zijn de olieprijzen aanzienlijk omhoog gegaan. Een vat Amerikaanse olie van 159 liter werd vrijdag omstreeks 14.45 uur ruim 4 procent duurder en steeg tot 53,71 dollar. Dat is omgerekend 47,3 euro. De prijs van Brentolie steeg ging met 4,8 procent tot 62,95 dollar per vat.