Kabinet wil mensen met psychische aandoening sneller aan een baan helpen vanaf 2021

De overheid wil dat mensen met een psychische aandoening sneller aan een baan worden geholpen. Daarvoor zouden maatwerk reintegratietrajecten moeten worden ingevoerd. deze trajecten zouden moeten worden betaald vanuit een speciale pot. De overheid heeft een bedrag van 18 miljoen euro gereserveerd voor dit doeleinde. Daarmee zouden honderden mensen met een psychische aandoening sneller aan een baan moeten worden geholpen. Het is de bedoeling dat mensen met psychische problemen al aan een baan moeten worden geholpen terwijl ze nog hulp van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) krijgen.

IPS helpt mensen met psychische problemen sneller aan een baan

Demissionair minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte het bericht dinsdag 1 juni 2021 aan de Tweede Kamer bekend. Volgens hem zouden met de 18 miljoen euro in totaal 2.300 trajecten kunnen worden gestart. Er wordt een speciale methode ingevoerd die gebaseerd is op Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Mensen met psychische problemen krijgen daarbij langer steun. Verder is er in dit traject sprake van zowel zorg als een gerichte zoektocht naar een passende baan. De methode zou volgens een proef goed werken. In totaal zou 44 procent van de deelnemers tijdens de proef werk hebben gevonden binnen 2,5 jaar. Andere methoden die werden gehanteerd om mensen met een psychische aandoening aan een betaalde baan te helpen waren minder succesvol. Deze hadden tot resultaat dat slechts een kwart van de mensen met een psychische aandoening aan een betaalde baan werden geholpen.

Zoeken naar werk belangrijke stap

IPS is een methode die in de VS werd ontwikkeld. Daar werd al sinds 2017 door het UWV ge√ęxperimenteerd met deze methode. Op 1 januari 2022 verloopt de testperiode. Vanaf 1 januari 2022 worden gesubsidieerde trajecten op grotere schaal aangeboden. Dan gaan zorgverzekeraars ook de kosten dekken die met name in de startfase ontstaan van het traject. Dan worden bijvoorbeeld veel gesprekken gevoerd met experts om de kans op een herstel en een baan te vergroten. IPS zorgt er volgens Koolmees voor dat mensen tijdens hun behandeling al een beeld krijgen over hoe ze weer aan het werk kunnen komen en welke stappen daarvoor genomen moeten worden.