Europese Commissie bezorgd over Nederlandse arbeidsmarkt in 2018

De Europese Commissie ziet verschillende ‘onevenwichtigheden’ op de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze onevenwichtigheden zijn onder andere merkbaar in het toenemende aantal mensen dat op flexibele basis werkt. Er zijn volgens de Europese Commissie maar ‘beperkte’ maatregelen genomen om meer werknemers aan vaste contracten te helpen. Bovendien zijn er ”geen concrete maatregelen” maatregelen genomen voor een optimalisering van de sociale bescherming van zelfstandigen. Ook over het pensioenstelsel zijn de nodige zorgen.

Er zijn naar het oordeel van de Europese Commissie geen ”geen nieuwe stappen” gezet om het pensioenstelsel in Nederland verder te hervormen. Om die redenen blijft de Europese Commissie bezorgd over de pensioenen en de arbeidsmarkt. Nederland zou ook meer moeten doen om een reële loongroei te stimuleren. Hiervoor heeft de Nederlandse regering zich de afgelopen tijd veel te weinig ingezet. Het valt op dat de huizenmarkt in sommige regio’s heel erg onder druk staat. Desondanks blijven de loonstijgingen achter. Dat zorgt er voor dat de Nederlandse economie nog steeds ‘onevenwichtigheden’ vertoont aldus de Europese Commissie.

Bovenstaande informatie komt naar voren uit een analyse die de commissie jaarlijks uitvoert naar de economische en sociale situatie in de EU-lidstaten. Er worden door de Europese Commissie ook aanbevelingen gedaan. De commissie beoordeeld niet alleen aspecten maar controleert ook of er wat landen doen met de aanbevelingen. Op dat gebied is de commissie zeker niet tevreden over Nederland.