Rietsnijders onder druk in Nederland vanaf 2017

Rietsnijden is een oud ambacht in Nederland. In Nederland zijn honderden rietsnijders werkzaam waarvan 300 rietsnijders in Noordwest-Overijssel. Van deze laatste groep werken ongeveer 30 rietsnijders voor hun beroep en inkomsten als rietsnijder. Het snijden van riet is een ambacht een eeuwenoud beroep dat vaak van vader op zoon wordt overgedragen. Er zijn in Nederland echter maar weinig mensen die hier van kunnen bestaan. Een groot deel van de rietsnijders doet deze werkzaamheden voor de hobby. Toch dreigt ook dit eeuwenoude ambacht uit Nederland te verdwijnen. Ook deze sector heeft namelijk te maken met concurrentie en wel met concurrentie uit China.

Riet uit China
In Nederland kunnen sommige rietsnijders subsidie krijgen voor hun werkzaamheden. Dat komt omdat de ook een bijdrage kunnen leveren in het natuurbeheer in de gebieden waar ze het riet snijden. Deze subsidie is echter niet voldoende om financieel uit de kosten te kunnen komen. Er wordt namelijk in Nederland ook riet geïmporteerd uit China. De kwaliteit van het Chinese riet is goed en daarnaast is het riet uit China gemiddeld 25 procent goedkoper dan het riet uit Nederland.

CO2 neutraal product
Riet uit Nederland is in feite milieuvriendelijk. Het product vangt CO2 af en tijdens het snijden van riet wordt niets gedaan dat het milieu daadwerkelijk aantast. De bootjes die worden gebruikt voor het transporteren van het riet verstoken wel brandstof maar dat is verwaarloosbaar ten opzichte van de brandstof die Chinese bedrijven verstoken om het Chinese riet naar Nederland te transporteren. Rietsnijden is ook belangrijk voor de vormgeving van het landschap rondom water. Als men niet ieder jaar gaat rietsnijden dan zal een gedeelte van een gebied overwoekerd raken. Dat zorgt er voor dat bepaalde kwetsbare diersoorten en plantensoorten kunnen uitsterven. Verder zorgen rietsnijders er ook voor dat het natuurlandschap goed beheerd wordt rondom het riet. Ze hebben veel kennis van deze gebieden en deze kennis gaat verloren als het vak rietsnijden verdwijnt.

Riet oogsten rond Kerst
Rietsnijders beginnen met hun rietoogst rond de Kerst. Het is echter van belang dat het blad van het riet is afgevallen voordat men met de rietoogst begint. Echter bleef het blad in 2017 verhoudingsgewijs lang hangen aan het riet. De rietstengel moet ook volledig zijn afgestorven. Als dat niet het geval is zal men het riet niet kunnen oogsten omdat het riet nog niet hard genoeg is om te maaien. Ook sneeuw kan voor problemen zorgen. Door grote sneeuwval wordt het riet doorgebogen. Als er teveel sneeuw valt kan een gedeelte van het riet zijn afgebroken waardoor het riet minder lang is. Rietsnijden is een vakgebied dat net als sommige andere ambachten nauw verband houdt met de natuur.