Prettige Kerst 2017 namens Technisch Werken

Technisch werken wenst al haar bezoekers een goede kerst toe. Inmiddels is de technische arbeidsmarkt aanzienlijk aangetrokken in 2017. Ook voor bouwbedrijven is de economische opleving merkbaar. Veel bedrijven zijn echter rond de Kerst gesloten zodat het personeel maar ook het management even een adempauze heeft na een druk jaar. Sommige bedrijven kiezen er echter voor om met Kerst niet twee weken maar slechts 1 week gesloten te zijn. De orderportefeuille is voor een aantal bedrijven te groot om langer gesloten te zijn. Dit is natuurlijk goed nieuws want bedrijven halen door deze ontwikkeling meer omzet en meer marge binnen.

Technisch uitzendbureau
De werkgelegenheid neemt echter ook toe nu bedrijven het drukker hebben gekregen. Het vaste personeel moet in de techniek en industrie vaak overwerken om de piekdrukte op te vangen. Het laten overwerken van personeel is slechts een kortetermijnoplossing. Uiteindelijk zullen bedrijven meer vacatures moeten open zetten en zowel hun vaste kern als de flexibele schil van hun personeelsbestand en loonlijst moeten vergroten. Dit betekend dat de arbeidsmarkt nog verder onder druk komt te staan. Technisch personeel is namelijk schaars en personeel met een bouw-achtergrond is ook nauwelijks te vinden. Veel bedrijven schakelen daarom technische uitzendbureaus, VCU uitzendbureaus en andere intermediairs in om hun te helpen bij de zoektocht naar gekwalificeerd beschikbaar personeel.

Technisch personeel ontwikkelen
Een technisch uitzendbureau heeft het daarom ook druk aan het einde van 2017. Uitzendbureaus met een VCU certificering mogen uitzendkrachten bemiddelen voor VCA gecertificeerde technische bedrijven en bouwbedrijven. Deze uitzendbureaus weten zo langzamerhand ook niet meer via welk netwerk ze gekwalificeerd technisch personeel vandaan moeten halen. Daardoor worden door uitzendbureaus in de bouw en techniek steeds vaker opleidingstrajecten aangeboden waarmee werkzoekenden ontwikkelt kunnen worden tot vaktechnisch personeel. Dit is een structurele oplossing voor het tekort aan technisch personeel en bouwpersoneel op de arbeidsmarkt.

Op naar kerst 2018
Door deze ontwikkelingen is de kans groot dat personeel dat in 2017 nog werkloos was of afhankelijk was van korte productiewerkzaamheden via een uitzendbureau zich het komende jaar zal ontwikkelen toch technisch personeel. Deze kans moet altijd aangegrepen worden of in ieder geval serieus worden overwogen. De bouw en techniek hebben nu een structureel tekort aan personeel. De overheid komt daar ook steeds meer achter doordat woningbouwprojecten vertraagd worden afgerond. De overheid zal de komende tijd meer moeten doen om de werkloosheid aan te pakken en de kans op werk te vergroten voor mensen die zonder werk zitten maar wel kunnen werken. De ontwikkeling van deze mensen naar een technisch beroep is een verstandige toekomstgerichte keuze. Wie weet dat in de Kerst van 2018 een bepaalde groep die nu werkloos is dan toch aan het werk is geraakt en zich techneut mag noemen.