Technisch werken heeft 4000 artikelen online eind 2017

Technisch werken is een website waarop men informatie kan vinden over techniek, arbeidsmarkt, duurzaamheid en nieuwsberichten over deze onderwerpen. Door de jaren heen zijn er behoorlijk wat categorieën aan de kennisbank van de website toegevoegd. Inmiddels is het aantal artikelen uitgegroeid tot 4000. Het grootste deel van deze artikelen is geschreven door de auteurs van technischwerken.nl.  Zij hebben deze website opgericht met het doel om technische kennis via internet te verspreiden en de technische arbeidsmarkt inzichtelijk te maken voor internetgebruikers en werkzoekenden die interesse hebben in een baan in de techniek.

Ontwikkelingen in de techniek
De techniek is volop in ontwikkeling. Nu wereldwijd de focus komt te liggen op verduurzaming en de energietransitie in volle gang is komt men er achter dat men ook met het oog op het milieu niet zonder de techniek kan. Fossiele brandstoffen worden vervangen door biomassa. Daarnaast schakelt men ook over op elektrisch rijden en ook autonome voertuigen worden realistischer. Dat zijn slechts een paar mondiale ontwikkelingen op technisch vlak.

Dichter bij huis ziet men dat in Nederland de woningbouw enorm in de lift zit. Ook wordt er meer geïnvesteerd in civiele werken na de economische crisis. Uiteraard is ook de energietransitie in Nederland in volle gang. Er worden meer zonnepanelen geplaatst op daken en daarnaast worden er ook meer windmolenparken gebouwd. Dit gebeurd voornamelijk op zee maar ook veel kleine lokale samenwerkingsverbanden maken duidelijk dat ook onder burgers ook de behoeft groeit om meer zelfstandig grote volumes energie op te wekken.

Werkgelegenheid in de techniek
In de techniek neemt door al deze ontwikkelingen de werkgelegenheid aanzienlijk toe. In de bouw is een tekort aan timmermannen en metselaars. Ook installatiemonteurs en elektromonteurs zijn nauwelijks meer beschikbaar op de arbeidsmarkt. Daarom staan vacatures voor deze functies verhoudingsgewijs lang open. Bouwbedrijven en installateurs zetten vacatures voor technische functies uit bij VCU uitzendbureaus en andere technische uitzendbureaus in de hoop dat deze intermedairs geschikte kandidaten vinden voor de openstaande functies. Dit blijkt echter voor VCU uitzendbureau en overige uitzendondernemingen geen eenvoudige klus. Tijdens de economische crisis is veel technisch personeel en zijn veel bouwvakkers uit de techniek en bouwsector geraakt. Dit personeel is voor een deel omgeschoold waardoor er structureel een tekort ontstaat aan bouwpersoneel.

Technischwerken in ontwikkeling
De website technischwerken.nl houdt de ontwikkelingen in de techniek zo goed mogelijk bij. De website heeft aan het einde van 2017 in totaal ruim 4000 teksten. Een groot deel van deze teksten zijn nieuwsberichten. Daarnaast zijn er ook veel teksten op de kennisbank terug te vinden. Dit zijn meer informatieve teksten. De informatie van technischwerken.nl wordt goed gevonden op internet. Gemiddeld komt het aantal bezoekers op 2.500 per dag. In heel 2017 is technischwerken.nl in totaal ruim 800.000 maal bezorgd. Het streven van Technisch werken is om in 2018 in totaal een miljoen bezoekers te ontvangen op technischwerken.nl. Dat betekend dat er nog steeds veel nieuwsartikelen en kennisartikelen worden geschreven vanaf 2017.

De zogenaamde content van de website gaat omhoog. Gelukkig is het niet moeilijk om nieuwe onderwerpen te bedenken. De techniek is namelijk voortdurend in beweging en dat zorgt er voor dat er regelmatig nieuwe onderwerpen ontstaan. De afgelopen jaren zijn zo veel onderwerpen ontstaan zoals energietransitie, lean management, vderduurzaming, CO2  neutraal en de wet en regelgeving in Europa en Nederland verandert ook voortdurend. Dit heeft effect op het bouwbesluit maar ook bijvoorbeeld op de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dat zijn allemaal onderwerpen die al een keer aan bod zijn gekomen op technischwerken.nl. Door de nieuwsberichten over deze onderwerpen goed bij te houden kan men op technischwerken.nl in de tags en geschiedenis goed zien welke ontwikkelingen gekoppeld zijn aan bepaalde onderwerpen.