Succesvol 2018 toegewenst namens Technisch Werken

De website Technischwerken.nl wenst iedereen een succesvol 2018. Het nieuwe jaar zal een jaar worden van economische groei en daar zal de arbeidsmarkt van profiteren. Naar verwachting zullen in 2018 nog meer vacatures open komen te staan dan het afgelopen jaar het geval was. Dat geeft het UWV aan maar ook UNETO VNI, de brancheorganisatie voor de installatietechniek en elektrotechniek.

Techniek en bouw
De techniek zal in 2018 een groei door maken evenals de bouwsector. Er zullen meer woningen worden gebouwd omdat er in grote delen van Nederland nog een krapte is aan beschikbare woningen. De staalmarkt komt langzaam maar zeker ook op gang. Verder merken ook bedrijven in de machinebouw een duidelijke groei. Dit is allemaal goed nieuws van technisch personeel. Vanwege de schaarste aan technisch personeel zullen deze arbeidskrachten meer waardering kunnen verwachten van werkgevers.

Technisch uitzendbureau
Een technisch uitzendbureau gaat ook een goed jaar tegemoet. De vraag naar technisch personeel stijgt en steeds meer technische vacatures worden gedeeld met een technisch uitzendbureau of een VCU uitzendbureau. De uitzenduren zullen naar verwachting toenemen. Toch kan de flexibele arbeidsmarkt veranderen door wijzigingen in de wet- en regelgeving op dit gebied. Dat maakt dat uitzendbureaus ook in 2018 zullen meebewegen in de markt.

Werkloosheid
De kans op werk neemt echter toe voor werklozen. In 2018 zal de werkloosheid waarschijnlijk nog lager uitvallen verwachten economen van grote banken. Mensen die aan het begin van 2018 nog werkloos zijn zullen in het komende jaar waarschijnlijk verschillende kansen aangeboden krijgen om zichzelf te ontwikkelen doormiddel van opleidingen en trainingen zodat deze groep ook in aanmerking kan komen voor een functie in sectoren waarin een krapte is aan personeel zoals de bouw en de techniek. Zo wordt de werkloosheid structureel aangepakt.