Technisch werken wenst iedereen een succesvol 2017

Alle bezoekers van technisch werken wensen wij een succesvol 2017. We hopen dat 2017 nog succesvoller verloopt als 2016. Afgelopen jaar verliep voor de techniek en bouw al voorspoedig. De verwachtingen voor 2017 zijn echter ook positief. Het vertrouwen van ondernemers in de techniek is gestegen en ook het consumentenvetrouwen is toegenomen.  Dat is een ideaal recept voor een herstellende economie.

De economie is echter afhankelijk van de politiek. In 2017 worden weer verkiezingen gehouden. Dat biedt kansen ook voor de arbeidsmarkt.  Misschien kan Nederland verlost worden van de rampzalige Wet werk en zekerheid? Of zouden de regels op de bouw versoepeld kunnen worden? Wat eordt er afgesproken over de gaswinning in Groningen? De verwachtingen voor 2017 zijn hoog. De onvrede onder de bevolking is echter ook hoog met betrekking tot de politiek. Dat kan voor een politieke aardverschuiving zorgen met een mogelijke opleving tot gevolg. Het kan echter ook de andere kant op gaan.

Technisch werken blijft in deze turbulente tijd echter gewoon actief. Er worden nieuwsberichten over de techniek en arbeidsmarkt gepubliceerd.  Ook worden er regelmatig nieuwe teksten in de kennisbank geplaatst waarin technische onderwerpen worden uitgelegd.  Ook over de uitzendbranche,  waarin ikzelf actief ben, wordt regelmatig wat geschreven. Het aantal categorieën waarin teksten kunnen worden geplaatst is toegenomen op technisch werken. Duurzaamheid en management zijn belangrijke categorieën die zijn toegevoegd.

Inmiddels zijn er ruim 2000 teksten online op technisch werken. Het aantal vezoekers is ook ongeveer 2000 per dag. De website wordt goed gevonden via Google en daarnaast zijn er ook veel bedrijven,  scholen en particulieren die doormiddel van een link verwijzen naar technisch werken. Dit alles motiveert ons om door te gaan met de kennisverpreiding via de website. Hier gaan we dan ook gedreven mee verder in 2017.